၂၀၀၂

၁၃.၁.၂၀၀၂ ပထမအႀကိမ္ နာေရးကူညီမွုအသင္း (ရန္ကုန္)၏ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားျပဳလုပ္ ဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္ ေရးသားသည့္ “ေရးေ၀း-ထိန္ပင္-ထား၀ယ္ေခ်ာင္” စာအုပ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀
၁၁.၃.၂၀၀၂ ဘိုကေလး လူမွုကရုဏာ အသင္းဖြင့္ပြဲသို႔ သြားေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပး
၁.၅.၂၀၀၂ နာေရးကူညီမွုအသင္း (ရန္ကုန္) ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒမူၾကမ္း အတြက္ စတင္ေဆြးေႏြး
၁၁.၅.၂၀၀၂ နာေရးကူညီမွုအသင္း (ရန္ကုန္) အစည္းအေ၀းတြင္ စ်ာပန ပို႔ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း၊ ဦးေက်ာ္သူ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္း
၁၄.၅.၂၀၀၂ တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္ စ်ာပနက်င္းပ
၂၆.၅.၂၀၀၂ ဆရာႀကီးလင္းယုန္ေမာင္ေမာင္ စ်ာပနက်င္းပ
၂.၇.၂၀၀၂ နာေရးကူညီမွုအသင္း (ရန္ကုန္)မွ အလွဴေငြလက္ခံပံု သတင္းစာထဲတြင္ပါရွိ (ဦးေက်ာ္သူႏွင့္)
၂၁.၈.၂၀၀၂ သန္လွ်င္ နာေရးကူညီမွု ကရုဏာအသင္း ဖြင့္ပြဲသို႔ သြားေရာက္
၁၉.၁၀.၂၀၀၂ ဆက္သြယ္ေရး အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေအာင္ၾကည္ျမင့္ + ေဒၚစန္းၾကည္ (ခ) ေဒၚျမစန္းၾကည္ တို႔မွ နာေရးကူညီမွုအသင္း (ရန္ကုန္) အတြက္ တယ္လီဖုန္း-၅၆၀၃၃၃ လွဴဒါန္း
၃၀.၁၀.၂၀၀၂ ရပ္ကြက္အတြင္း နာေရးကားမ်ား မထားရွိရဘဲ ေရးေ၀းမွာထားရန္ တိုင္စာပို႔ေၾကာင္း မယကမွ လာေရာက္ေျပာၾကား
၁၀.၁၂.၂၀၀၂ ခရိုင္ရံုးမွ အသင္းကို ဖယ္ခုိင္းေၾကာင္းသိရ
………..၂၀၀၂ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသူ / သားမ်ားမွ နိဗၺာန္ယာဥ္အျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ (Townace) ကားတစ္စီးလွဴဒါန္း
၂၂.၂.၂၀၀၂ အသင္းအစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဦးေက်ာ္သူမွ ဒုဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္မွျပန္ၾကားေရး ေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ေဒၚေရႊဇီးကြက္)မွ တြဲဘက္ဘ႑ာေရးမွဴး အျဖစ္လည္းေကာင္း စတင္တာ၀န္ယူခဲ႔