၂၀၀၆

၁.၁.၂၀၀၆ လွိုင္မီးေဘးဒဏ္ခံစားရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ထားရွိသည့္ ၀ါးတစ္ရာေက်းရြာတြင္ ကြန္ကရစ္ေက်ာက္စည္ (၁၄၀၀) လွဴဒါန္း
၁၅.၁.၂၀၀၆ သံုးခြ နာေရးကူညီမွု အသင္းဖြင့္ပြဲသို႔ သြားေရာက္ခဲ႔
၂၀.၆.၂၀၀၆ ေတာ္ဘုရားေလး ဦးေအာင္ေဇ (သမိုင္းသုေတသီ) စ်ာပန
၂၂.၇.၂၀၀၆ ေျမာက္ဒဂံုေျမကြက္၌ သုခေဆးခန္းအတြက္ အေဆာက္အဦးေဆာက္ရန္ ပိႏၷက္စတင္ရိုက္
၃၀.၇.၂၀၀၆ ေဘာလံုး သမားမ်ား ျဖစ္ေသာ မ်ိဳးလွိုင္၀င္း၊ သန္းတိုးေအာင္၊ၾကည္လြင္တို႔ (၃)ဦး နာေရးနိဗၺာန္ယာဥ္မ်ား လာေရာက္ေမာင္းႏွင္ လုပ္အားေပးၾက
၁၅.၈.၂၀၀၆ ဦးေက်ာ္သူအား အယ္လ္ဂ်ားဇီးယား ရုပ္သံလႊင့္ဌာနမွ လာေရာက္၍ နာေရးကူညီမွုအသင္း (ရန္ကုန္)၏ မွတ္တမ္းရိုက္ကူး
၁၈.၈.၂၀၀၆ ေျမာက္ဒဂံုေျမကြက္ Pile ရိုက္ျခင္းလုပ္ငန္း စတင္
၂၄.၉.၂၀၀၆ အသင္းတို႔ ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေ႒းဦး ႏွင့္အဖြဲ႔ အလွဴေငြ လာေရာက္လွဴဒါန္း