တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း

နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ နာေရး ကိစၥမ်ားသာမက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ “သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း” ဟူ၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ ေန႔စဥ္လူနာေပါင္း (၂ဝဝ) ေက်ာ္အား ကုသေပးေနရၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်းလက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္႐ိွေသာမိဘျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ (၇) ရက္သားသမီးတို႔၏ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ “သုခ” ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းခြဲမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေလသည္။

ထို႔အျပင္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္႐ိွေသာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေဆးခန္းငယ္ေလးမ်ားအားလည္း လစဥ္ေဆးဝါးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ ေငြေၾကးမ်ားေထာက္ပံ့ ေပးလွ်က္႐ိွရာ ေက်းလက္ေနၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ား မ်ားစြာအဆင္ေျပလွ်က္ ႐ိွပါေတာ့သည္။

ထို႔အျပင္ ယခုအခါ တဆင့္တက္၍ အမွတ္ - ပဂ(၉၂)၊ ဂုဏ္ေတာ္ (၁) လမ္း၊ ဂုဏ္ေတာ္ရပ္ကြက္၊ ပဲႏြယ္ကုန္းၿမိဳ႕နယ္႐ိွ “တစ္ရာစြမ္းအား (HUNDRED POWER)” က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မွ ဦးစီးသည့္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ “သုခ” ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း (ပဲႏြယ္ကုန္း) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ဒု-ဥကၠဌ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္ႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ အသင္းသူ/သားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ပဲႏြယ္ကုန္းၿမိဳ႕ “တစ္ရာစြမ္းအား (HUNDRED POWER)” က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔မွ ဥကၠဌႏွင့္ အသင္းသူ/သားမ်ား၊ ပဲႏြယ္ကုန္း တိုက္နယ္ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ သူနာျပဳ ဆရာႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ မိဘျပည္သူမ်ားမွတခဲတနက္ တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)မွ ဥကၠဌဦးေက်ာ္သူႏွင့္ ဒု-ဥကၠဌေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္တို႔မွ အမွာစကား အသီးသီးေျပာၾကားေပးခဲ့ၾကၿပီး “သုခ” ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း (ပဲႏြယ္ကုန္း)ႏွင့္ “တစ္ရာစြမ္းအား (HUNDRED POWER)” က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔မွ ဥကၠဌႏွင့္တာဝန္ခံ ဆရာဝန္ႀကီး၊ တိုက္နယ္ဆရာဝန္ႀကီးတို႔မွ အသီးသီးဖြင့္ပြဲအား ေအာင္ျမင္စြာ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ေဆးခန္းအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ ခဲ့ၾကသည္။

ယခုဆိုလွ်င္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ “သုခ” ေဆးခန္းအေနျဖင့္ ေဆးခန္းစုစုေပါင္း (၅) ခု႐ိွခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ မိဘျပည္သူ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ား၏ က်န္းမာေရးအား အထူးေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထပ္မံ၍လည္း အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ “သုခ” ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းခြဲမ်ား ထပ္မံဖြင့္လွစ္ေမြးဖြား ေပၚထြန္းလာဦးမည္ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကား အလွဴ႐ွင္အေပါင္းတို႔၏ သဒၵါတရား၊ အသင္းသူ/သားတို႔၏ ႐ိုးသားမႈ၊ ဇြဲလံု႔လဝီရိယ စိုက္ထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ သီလလံုမႈ၊ သစၥာေစာင့္သိမႈတို႔အျပင္၊ နယ္ခံ၊ ေဒသခံတို႔၏ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အၾကင္နာ၊ အနစ္နာ ဟူေသာ နာေလးနာႏွင့္ ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါးတို႔အေပၚတြင္ မွီတင္းေနပါေတာ့သည္။ ပဲႏြယ္ကုန္းၿမိဳ႕မွ အျပန္ခရီးတြင္ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕သုႆန္႐ိွ မီးသၿဂိဳလ္စက္ဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာအား သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈကာ ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕သုႆန္မွ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ ထြက္ခြာခဲ့ပါေတာ့သည္။

<img src="/images/2013/ffss/activities/8-august/thukha-clinic-pal-ngwe-gone-opening/2.jpg" alt="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" title="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" />

<img src="/images/2013/ffss/activities/8-august/thukha-clinic-pal-ngwe-gone-opening/3.JPG" alt="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" title="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" />

<img src="/images/2013/ffss/activities/8-august/thukha-clinic-pal-ngwe-gone-opening/4.JPG" alt="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" title="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" />

<img src="/images/2013/ffss/activities/8-august/thukha-clinic-pal-ngwe-gone-opening/5.JPG" alt="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" title="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" />

<img src="/images/2013/ffss/activities/8-august/thukha-clinic-pal-ngwe-gone-opening/6.JPG" alt="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" title="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" />

<img src="/images/2013/ffss/activities/8-august/thukha-clinic-pal-ngwe-gone-opening/7.JPG" alt="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" title="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" />

<img src="/images/2013/ffss/activities/8-august/thukha-clinic-pal-ngwe-gone-opening/8.JPG" alt="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" title="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" />

<img src="/images/2013/ffss/activities/8-august/thukha-clinic-pal-ngwe-gone-opening/9.JPG" alt="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" title="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" />

<img src="/images/2013/ffss/activities/8-august/thukha-clinic-pal-ngwe-gone-opening/10.JPG" alt="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" title="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" />

<img src="/images/2013/ffss/activities/8-august/thukha-clinic-pal-ngwe-gone-opening/11.JPG" alt="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" title="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" />

<img src="/images/2013/ffss/activities/8-august/thukha-clinic-pal-ngwe-gone-opening/12.JPG" alt="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" title="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" />

<img src="/images/2013/ffss/activities/8-august/thukha-clinic-pal-ngwe-gone-opening/13.JPG" alt="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" title="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" />

<img src="/images/2013/ffss/activities/8-august/thukha-clinic-pal-ngwe-gone-opening/14.JPG" alt="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" title="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" />

<img src="/images/2013/ffss/activities/8-august/thukha-clinic-pal-ngwe-gone-opening/15.JPG" alt="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" title="တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း" />