ေက်ာက္ကပ္သန္႕စင္ေဆး႐ံုမၾကာမီဖြင့္လွစ္

13147445 491342521069873 3898869570029500333 o
13131493 491342387736553 2239670560779442031 o
13113015 491342304403228 4085668376338423055 o
13113039 491342734403185 2601650708209606400 o
13113041 491342464403212 9114634626534145239 o
13116366 491342594403199 9216147598750841367 o
13161843 491342731069852 5496518381912629024 o

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမ(၃)ရက္ေန႕ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း ေက်ာက္ကပ္သန္႕စင္ေဆး႐ံု အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကြယ္လြန္သူ ေဒၚႏိုင္အင္း(ခ)ေဒၚလွလွရီ မိသားစုတို႕မွေက်ာက္ကပ္ကုသေဆာင္အတြက္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္အလွဴေငြ - ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ိ/- (သိန္းႏွစ္ရာက်ပ္)၊

ဒုတိယအႀကိမ္အလွဴေငြ - ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ိ/- (သိန္းႏွစ္ရာက်ပ္)လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး ယခုတတိယအႀကိမ္အလွဴေငြ - ၄၀,၀၀၀,၀၀၀ိ/- (သိန္းေလးရာက်ပ္)အားလာေရာက္လွဴဒါန္းျပီး ေက်ာက္ကပ္ကုသေဆာင္ျပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားအား ေလ့လာၾကည့္ရႈရာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ လိုက္လံရွင္းလင္းျပသေပးခဲ့ပါသည္။ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ေဆးကုသစရိတ္မတတ္ႏိုင္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ေက်ာက္ကပ္သန္႕စင္ႏိုင္ရန္အတြက္ရည္ရြယ္၍ တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။