၁လပိုင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဇာတ္ညႊန္းေရးသားနည္း သင္တန္းဖြင့္မည္

သုခအလင္းပညာဒါနေက်ာင္း - 09421019150

အင္တာဗ်ဴးေျဖရမည့္ရက္ - (၂၇.၁.၂၀၁၉) ေန႔လည္ (၁း၀၀)နာရီ

သင္တန္းကာလ - (၃)လ

သင္တန္းခ်ိန္ - အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြ) တစ္ပတ္(၂)ရက္ မနက္(၉း၀၀)နာရီမွ (၁၂း၀၀)နာရီထိ

သင္တန္းဖြင္မည့္ရက္ - (၂.၂.၂၀၁၉) (စေနေန႕)

အင္တာဗ်ဴေအာင္ျမင္သူမ်ားသာ သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ ဓာတ္ပံု (၁)ပံု ႏွင့္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသည္။