လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး

လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး
လြမ္းေနလို႔မၿပီး … လုပ္ရဲ၊ ကိုင္ရဲ၊ ေျပာရဲဖို႔ အေရးႀကီး

၁၉.၇.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၇း၃ဝ) နာရီတြင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ လူငယ္ႏွစ္ဦး ေရာက္႐ိွလာခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔၏လက္ထဲတြင္ လွပေဝဆာစြာ ပန္းေရာင္စံုအလွဆင္ ထားေသာ ပန္းျခင္းတစ္ခုအား သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ အေၾကာင္းစံုသိလို၍ ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ယေန႔ အာဇာနည္ေန႔တြင္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ဂူဗိမာန္သို႔သြားေရာက္ ပန္းေခြခ်အေလးျပဳရာတြင္

ပန္းေခြခ်အေလးျပဳခြင့္ မရ႐ိွခဲ့သည့္အတြက္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ “သုခအလင္း” စာၾကည့္တိုက္အတြင္း၌႐ွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႀကီးေ႐ွ႕တြင္ လာေရာက္၍ ပန္းေခြခ်လိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထူးထူးဆန္းဆန္း ၾကားသိခဲ့ရသည္။

ထိုလူငယ္သည္ တစ္ခ်ိန္က နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ ေငြလွဴဒါန္းခ်ိန္တြင္ အသင္းမွ ဧည့္ႀကိဳတာဝန္က် လူမႈေရးသမားမ်ားတို႔၏ လုိက္လံ႐ွင္းျပျခင္းျဖင့္ “သုခအလင္း” စာၾကည့္တိုက္အတြင္း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႀကီးအား ေတြ႔႐ွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလးစားစရာ၊ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ေကာင္းေလစြဟုပင္ ေတြးေတာမိပါေတာ့သည္။ နံနက္ (၁ဝး၃၇) နာရီအခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)မွ လူနာတင္ယာဥ္ႏွစ္စီးျဖင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ လုပ္အားေပးလူငယ္မ်ားတို႔သည္ ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္း႐ိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကး႐ုပ္ေ႐ွ႕တြင္ ဥၾသစြဲ အေလးျပဳခဲ့သလို နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္လည္း လူနာတင္ယာဥ္ႏွင့္ နာေရးပို႔ေဆာင္ယာဥ္မ်ား စုေပါင္း၍ (၁) မိနစ္ခန္႔ ဥၾသစြဲ၍ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား အေလးျပဳခဲ့ၾကသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္း၌ လူငယ္မ်ား ျမန္မာစာေပအေရးအသားႏွင့္ အေျပာအဆိုစြမ္းရည္ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းႀကီးမ်ား၏ က်ဆံုးခဲ့ေသာေန႔ရက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ အမွန္တရားကို ေျပာရဲ၊ ဆိုရဲ၊ ေရးရဲ၊ လုပ္ရဲကိုင္ရဲတည္းဟူေသာ အေၾကာက္တရားမ်ား၊ အနာဂတ္၏ မ်ိဳးဆက္သူရဲေကာင္း လူငယ္ကေလးမ်ား အမွန္တရားကို ရင္ဆိုင္ရဲတက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ “သုခအလင္း” ပညာဒါနမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ အာဇာနည္ေန႔ က်ပန္းစကားေျပာေနာက္ဆံုးဆင့္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား က်င္းပခဲ့ရာ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္မွ က်ပန္းစကားေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ ဆရာမ ေဒၚနီလာဘာရာဒြါဂ်ာ မွ က်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၄.၇. ၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ပဏာမလူေ႐ြးပြဲအဆင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသူမ်ားတုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈစတင္ခဲ့သည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲအား အကဲျဖတ္မ်ားအေနျဖင့္ သုခအလင္းပညာေရးမွ ေဒၚခင္ခင္ျဖဴေအာင္၊ ေဒၚနီလာဘာရာဒြါဂ်ာ၊ ဆရာျပည့္၊ ဦးေအာင္ ေက်ာ္မင္း (ျမန္မာစာပါေမာကၡ-ၿငိမ္း)၊ ဆရာဟိန္းလတ္၊ ကိုမ်ိဳး(ျမန္မာစာ)၊ အလင္းဆက္(IR)၊ ဖူးေက်ာ္ဇင္ (Future Wave) တို႔မွ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲအား ၅.၇.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့ၿပီး ဆုရ႐ွိၾကသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားတို႔အား ယေန႔ အာဇာနည္ေန႔တြင္ က်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ ဆုရ႐ွိသူမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားႏွင့္အတူ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားအသီးသီး ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)မွ အာဇာနည္ေန႔တြင္ အနာဂတ္၏ သူရဲေကာင္း အာဇာနည္မ်ားအား ေ႐ြးထုတ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ (၆၆) ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔တြင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဦးညႊတ္ ဂါရဝ ျပဳလိုက္ရပါေတာ့သည္။ (လြမ္းဆြတ္ေနလို႔မၿပီး … ခ်မွတ္ညြန္ျပထားတဲ့ ေကာင္းေသာလမ္းကို မမိွတ္မသုန္ ဇြဲလံု႔လ ဝီရိယတို႔နဲ႔ ရဲရဲေတြး၊ ရဲရဲေျပာ၊ ရဲရဲဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔က အေရးႀကီးသည္။)

၁၉.၇.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ (၇း၃ဝ) နာရီတြင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္သို႔ လူငယ္ႏွစ္ဦး ေရာက္႐ိွလာခဲ့ၿပီး ၄င္းတို႔၏လက္ထဲတြင္ လွပေဝဆာစြာ ပန္းေရာင္စံုအလွဆင္ထားေသာ ပန္းျခင္းတစ္ခုအား သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ အေၾကာင္းစံုသိလို၍ ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ယေန႔ အာဇာနည္ေန႔တြင္ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ဂူဗိမာန္သို႔သြားေရာက္ ပန္းေခြခ်အေလးျပဳရာတြင္ ပန္းေခြခ်အေလးျပဳခြင့္ မရ႐ိွခဲ့သည့္အတြက္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ “သုခအလင္း” စာၾကည့္တိုက္အတြင္း၌႐ွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႀကီးေ႐ွ႕တြင္ လာေရာက္၍ ပန္းေခြခ်လိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထူးထူးဆန္းဆန္း ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ထိုလူငယ္သည္ တစ္ခ်ိန္က နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ ေငြလွဴဒါန္းခ်ိန္တြင္ အသင္းမွ ဧည့္ႀကိဳတာဝန္က် လူမႈေရးသမားမ်ားတို႔၏ လုိက္လံ႐ွင္းျပျခင္းျဖင့္ “သုခအလင္း” စာၾကည့္တိုက္အတြင္း၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ႀကီးအား ေတြ႔႐ွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလးစားစရာ၊ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ေကာင္းေလစြဟုပင္ ေတြးေတာမိပါေတာ့သည္။ နံနက္ (၁ဝး၃၇) နာရီအခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)မွ လူနာတင္ယာဥ္ႏွစ္စီးျဖင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ လုပ္အားေပးလူငယ္မ်ားတို႔သည္ ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္း႐ိွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကး႐ုပ္ေ႐ွ႕တြင္ ဥၾသစြဲ အေလးျပဳခဲ့သလို နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္တြင္လည္း လူနာတင္ယာဥ္ႏွင့္ နာေရးပို႔ေဆာင္ယာဥ္မ်ား စုေပါင္း၍ (၁) မိနစ္ခန္႔ ဥၾသစြဲ၍ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား အေလးျပဳခဲ့ၾကသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္း၌ လူငယ္မ်ား ျမန္မာစာေပအေရးအသားႏွင့္ အေျပာအဆိုစြမ္းရည္ တိုးတက္ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းႀကီးမ်ား၏ က်ဆံုးခဲ့ေသာေန႔ရက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ကဲ့သုိ႔ အမွန္တရားကို ေျပာရဲ၊ ဆိုရဲ၊ ေရးရဲ၊ လုပ္ရဲကိုင္ရဲတည္းဟူေသာ အေၾကာက္တရားမ်ား၊ အနာဂတ္၏ မ်ိဳးဆက္သူရဲေကာင္း လူငယ္ကေလးမ်ား အမွန္တရားကို ရင္ဆိုင္ရဲတက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ “သုခအလင္း” ပညာဒါနမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ အာဇာနည္ေန႔ က်ပန္းစကားေျပာေနာက္ဆံုးဆင့္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနားအား က်င္းပခဲ့ရာ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္မွ က်ပန္းစကားေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ ဆရာမ ေဒၚနီလာဘာရာဒြါဂ်ာ မွ က်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၄.၇. ၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ပဏာမလူေ႐ြးပြဲအဆင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကသူမ်ားတုိ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈစတင္ခဲ့သည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲအား အကဲျဖတ္မ်ားအေနျဖင့္ သုခအလင္းပညာေရးမွ ေဒၚခင္ခင္ျဖဴေအာင္၊ ေဒၚနီလာဘာရာဒြါဂ်ာ၊ ဆရာျပည့္၊ ဦးေအာင္ ေက်ာ္မင္း (ျမန္မာစာပါေမာကၡ-ၿငိမ္း) ၊ ဆရာဟိန္းလတ္၊ ကိုမ်ိဳး(ျမန္မာစာ)၊ အလင္းဆက္(IR)၊ ဖူးေက်ာ္ဇင္ (Future Wave) တို႔မွ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ စာစီစာကံုးၿပိဳင္ပြဲအား ၅.၇.၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့ၿပီး ဆုရ႐ွိၾကသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားတို႔အား ယေန႔ အာဇာနည္ေန႔တြင္ က်ပန္းစကားေျပာၿပိဳင္ပြဲ ဆုရ႐ွိသူမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားႏွင့္အတူ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားအသီးသီး ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)မွ အာဇာနည္ေန႔တြင္ အနာဂတ္၏ သူရဲေကာင္း အာဇာနည္မ်ားအား ေ႐ြးထုတ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ (၆၆) ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔တြင္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဦးညႊတ္ ဂါရဝ ျပဳလိုက္ရပါေတာ့သည္။

(လြမ္းဆြတ္ေနလို႔မၿပီး … ခ်မွတ္ညြန္ျပထားတဲ့ ေကာင္းေသာလမ္းကို မမိွတ္မသုန္ ဇြဲလံု႔လ ဝီရိယတို႔နဲ႔ ရဲရဲေတြး၊ ရဲရဲေျပာ၊ ရဲရဲဆက္ေလွ်ာက္ဖို႔က အေရးႀကီးသည္။)