ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား

wwweco1
wwweco2
wwweco3
wwweco4
wwweco5
wwweco6
wwweco8

ရန္ကုန္ ဇြန္(၂)နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သုခအလင္းပညာဒါနေက်ာင္းနွင့္ Ateliea Management and Business Consulting Centre တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း(၂ /၂၀၁၆) သင္တန္းဆင္းပြဲနွင့္ (၃/ ၂၀၁၆) သင္တန္းသစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ယေန႔ ၂၀၁၆ ဇြန္ ၂ ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၌္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဒၚဧရာေမာင္ေမာင္ မွအဖြင့္စကားေျပာၾကားျပီး သင္တန္းဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ သင္တန္းသူ/သင္တန္းသားမ်ား မွလည္း ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ဆက္လက္၍ သင္တန္းသူ/သင္တန္းသားမ်ားနွင္ဆရာ/ဆရာမမ်ားမွ စုေပါင္းျမတ္ဒါနအျဖစ္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္)သို႔ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိ႐ွိလိုပါက သုခအလင္းပညာဒါနေက်ာင္း - ဖုန္း ၀၉၄၂၁၀၁၉၁၅၀ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ခိုင္ၿဖိဳး(FFSS)