ဒဂုံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မီးေလာင္မႈ ျဖစ္ပြားရာသို႔ ထြက္ခြာျငႇိမ္းသတ္

၂၀.၁၀.၂၀၁၉ ရက္ေန႔၊ (၂၂ : ၄၀) အခ်ိန္ခန႔္၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ (၂၀)ရပ္ကြက္၊

ေလွာ္ကားလမ္းတြင္ သစ္ဆိုင္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း

သတင္းရရွိသျဖင့္ Level 2ယာဥ္အုပ္စုမ်ား

ထြက္ခြာျငႇိမ္းသတ္လ်က္ရွိၿပီး နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)

သီးသန႔္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ မီးျငွိမ္းသတ္္ယာဥ္(၁)စီး၊

မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္ (၁)စီး၊ အေထာက္အကူျပဳယာဥ္ (၁)စီးတို႔မွ

ထြက္ခြာကူညီ ျငွိမ္းသတ္ေပးခဲ့ၿပီး အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ (၁)စီးမွ

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ

လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္ ထြက္ခြာခဲ့ကာ (၂၃:၁၄)အခ်ိန္ မီးၿငိမ္းပါသည္။
မိဘျပည္သူမ်ား အနေဖြင်႕ မီးေလာင္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ၾက‌‌

‌ေရာက္သည့္အခါ အေရးေပၚ ဆက္သွယ်ရန္အတြက္

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) #သီးသန႔္မီးသတ္

တပ္ဖြဲ႕ ဖုန္း- 191, 01 706421 သို႔ (၂၄)နာရီပါတ္လုံး ဆက္သြယ္အကူညီ

ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္​။

ဓာတ္ပုံ - ျပန္ၾကားေရးဌာန FFSS