ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာ၊ ဓါတ္ပံုဆရာ မ်ိဳးျမင့္ေဆြ(မေကြး) ကြယ္လြန္ျခင္း စ်ာပနအခမ္းအနားသို႔ေဖးမကူ

ကြယ္လြန္သူ ေက်ာင္းဒါယကာ ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာ ဓါတ္ပံုဆရာ မ်ိဳးျမင့္ေဆြ(မေကြး) အသက္(၅၃)၏ စ်ာပနအခမ္းအနားအား (၁၉.၆.၂၀၁၈)အဂၤါေန႔ ေရေ၀းသုသာန္တြင္

ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အသင္းသား ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ေဒါင္း ႏွင့္အတူ အသင္းသူ/သားမ်ားက လိုက္ပါပို႔ေဆာင္၍ ေဖးမကူညီခဲ့ၾကသည္။ ကြယ္လြန္သူ ေက်ာင္းဒါယကာ ရုပ္ရွင္ဒါရိုက္တာ ဓါတ္ပံုဆရာ မ်ိဳးျမင့္ေဆြ(မေကြး)သည္ (၁၅.၆.၂၀၁၈) ေသာၾကာေန႔ ည(၁၁း၄၀)နာရီတြင္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့သျဖင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ မိသားစုႏွင့္ထပ္တူထပ္မွ် ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရပါသည္။

၂၀၁၈ ဇြန္ (၂၀)

သတင္း/ဓါတ္ပံု - ျပန္ၾကားေရးဌာန