စက္တင္ဘာလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းေသာ တေန႕တာအလွဴရွင္မ်ား

၂၀၁၉ ၊ စက္တင္ဘာလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔

ေဒသအသီးသီးမွ လာေရာက္လွဴဒါန္းၾကေသာ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

"ေသြးခ်င္းတို႕ရဲ႕ ပြဲေတာ္ဆီ" ပြဲေတာ္ၾကီး(၄)ရက္ေျမာက္ေန႕တြင္ "ကိုယ့္အမႈိက္ ကိုယ္ရွင္း"အဖြဲ႔ႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ားမွ အမိႈက္ေကာက္ ကုသိုလ္ယူ

၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီ (၂၈)ရက္

" ေသြးခ်င္းတို႕ရဲ႕ ပြဲေတာ္ဆီ" ပြဲေတာ္ၾကီး(၄) ရက္ေျမာက္ေန႔ တြင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို

ဟာသ လူရႊင္ေတာ္ သရုပ္ေဆာင္ ကင္းေကာင္း(ခ) ဦးမ်ိဳးျမင့္ ၏ စ်ာပန အခမ္းအနား

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ ၊ သရုပ္ေဆာင္ အသင္းသား ထြန္းကိုကို ႏွင့္အတူ အသင္းသူ/သားမ်ားက ယေန႔ နံနက္ (၇း၀၀)အခ်ိန္တြင္

"ေသြးခ်င္းတို႕ရဲ႕ ပြဲေတာ္ဆီ" ပြဲေတာ္ၾကီး (၄)ရက္ေျမာက္ ေန႔တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေပး

၂၀၁၉ ဇန္န၀ါ၇ီ (၂၈)

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ က်ိဳက္ကၠဆံကြင္း တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ " ေသြးခ်င္းတို႕ရဲ႕ ပြဲေတာ္ဆီ"

ေသြးခ်င္းတို႕ရဲ႕ ပြဲေတာ္ဆီ ပြဲေတာ္ၾကီး (တတိယေန႔) တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေပး

၂၀၁၉ ဇန္န၀ါ၇ီ (၂၇)

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ က်ိဳက္ကၠဆံကြင္း တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ " ေသြးခ်င္းတို႕ရဲ႕ ပြဲေတာ္ဆီ"