သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းစိန္ ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ေဖးမကူ

႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယိုသ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးမင္းစိန္သည္ ဇန္နဝါရီလ (၅)ရက္ေန႔ မနက္(၂:၃၀) အခ်ိန္ရန္ကုန္ေဆးရံု ႀကီး၌႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္သြားပါသည္။