စက္တင္ဘာလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းေသာ တေန႕တာအလွဴရွင္မ်ား

၂၀၁၉ ၊ စက္တင္ဘာလ(၁၅)ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔

ေဒသအသီးသီးမွ လာေရာက္လွဴဒါန္းၾကေသာ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး အလွဴေငြမ်ားလည္းရရွိပါေစ ...

လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားသို႕

ထိထိေရာက္ေရာက္ျပန္လည္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါေစ...

အလွဴရွင္မိသားစုမ်ားသည္ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္က်န္းမာျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ ...

စီးပြားဥစၥာမ်ားလည္း ဒီေရအလား တိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ...

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွဆုေတာင္းေမတၱာပို႕သအပ္ပါသည္။

လွဴဒါန္းလိုေသာအလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၀၉-၄၂၁၀၁၁၉၁၅ သို႔ဆက္သြယ္ၿပီး

Account name -FREE FUNERAL SERVICE SOCIETY

(YGN) Bank Account No - 208 503 20800159401 (KBZ BANK-NORTH-DAGON-2)

AYA Bank Account No - 0232 2050 1000 0387

CB Bank Account No - 0143 6008 0000 0407 သို႔လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

အမွတ္( ၁၃/က )၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ၄၂ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊သို႔လည္းလာေရာက္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။