"ေသြးခ်င္းတို႕ရဲ႕ ပြဲေတာ္ဆီ" ပြဲေတာ္ၾကီး (၄)ရက္ေျမာက္ ေန႔တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေပး

၂၀၁၉ ဇန္န၀ါ၇ီ (၂၈)

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ က်ိဳက္ကၠဆံကြင္း တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ " ေသြးခ်င္းတို႕ရဲ႕ ပြဲေတာ္ဆီ"

ပြဲေတာ္ၾကီး(၄)ရက္ ေျမာက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) K-Ambulance အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕ ႏွင့္ ပါရမီေဆးရံုမွ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ပြဲေတာ္သို႔ လာေရာက္ေသာ အမ်ားျပည္သူမ်ား အား နံနက္ (၁၀)နာရီမွ ည (၈)နာရီအထိ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ (အခမဲ့) ေပးကာ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေပးခဲ့ပါသည္။ " ေသြးခ်င္းတို႕ရဲ႕ ပြဲေတာ္ဆီ" ပြဲေတာ္ၾကီးကို (25.1.2019 မွ 30.1.2019) ရက္ေန႔အထိ နံနက္ (၁၀)နာရီမွ ည (၈)နာရီအထိ ျပဳလုပ္က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။