ေသြးခ်င္းတို႕ရဲ႕ ပြဲေတာ္ဆီ ပြဲေတာ္ၾကီး (တတိယေန႔) တြင္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေပး

၂၀၁၉ ဇန္န၀ါ၇ီ (၂၇)

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ က်ိဳက္ကၠဆံကြင္း တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ " ေသြးခ်င္းတို႕ရဲ႕ ပြဲေတာ္ဆီ"

ပြဲေတာ္ၾကီး (တတိယေန႔)တြင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) K-Ambulance အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕

ႏွင့္ ဆရာ၀န္ ေဒါက္တာ သက္မွဴး တို႔မွ ပြဲေတာ္သို႔ လာေရာက္ေသာ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား နံနက္ (၁၀)နာရီမွ ည (၈)နာရီအထိ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ (အခမဲ့)ေပးကာ ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ " ေသြးခ်င္းတို႕ရဲ႕ ပြဲေတာ္ဆီ" ပြဲေတာ္ၾကီးကို (25.1.2019 မွ 30.1.2019)ရက္ေန႔အထိ နံနက္ (၁၀)နာရီမွ ည (၈)နာရီအထိ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ဓာတ္ပံု - ရန္ေက်ာ္မိုး၊ မင္းသီရိ