(1/2019) ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္

သင္တန္းေလွ်က္လႊာတင္ႏိုင္မည့္ရက္ - (၁၄.၁.၂၀၁၉) တနလၤာေန႔ ၊ နံနက္ (၉း၃၀)နာရီ

သင္တန္းကာလ -(၃)လ

သင္တန္းဖြင့္မည့္ရက္ - (၂၈.၁.၂၀၁၉) (တနလၤာေန႔)

သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား - Basic ၊ DTP ၊ Photoshop ၊ Excel

Advance Level တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားသည္ Computer Basic Certificate မိတၱဴယူေဆာင္လာရမည္။

Deposit အေနျဖင့္(၂၀၀၀၀)က်ပ္ ေပးသြင္းရပါမည္။

သင္တန္းေအာင္ျမင္သူမ်ားအားလံုးကို တစ္ပတ္အတြင္း ျပန္လည္ထုတ္ေပးပါမည္။

သင္တန္းသား(၁)ဦးလွ်င္ တစ္ခုသာ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိပါသည္။

သုခအလင္း ပညာဒါနေက်ာင္း - 09421019150