ဇန္န၀ါရီ (၈)ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းေသာ တေန႕တာအလွဴရွင္မ်ား

၂၀၁၉ ၊ဇန္န၀ါရီ (၈) ရက္ေန႕တြင္ ေဒသအသီးသီးမွ

လာေရာက္လွဴဒါန္းၾကေသာ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး အလွဴေငြမ်ားလည္းရရွိပါေစ ... လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားသို႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ျပန္လည္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါေစ... အလွဴရွင္မိသားစုမ်ားသည္ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္က်န္းမာျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ ... စီးပြားဥစၥာမ်ားလည္း ဒီေရအလား တိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ... နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွဆုေတာင္းေမတၱာပို႕သအပ္ပါသည္။

လွဴဒါန္းလိုေသာအလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၀၉-၄၂၁၀၁၁၉၁၅ သို႔ဆက္သြယ္ၿပီး Account name -FREE FUNERAL SERVICE SOCIETY (YGN) Bank Account No - 208 503 20800159401 (KBZ BANK-NORTH-DAGON-2) သို႔လွဴဒါန္းႏိုင္ၿပီး အမွတ္( ၁၃/က )၊ ဗိုလ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ ၄၂ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊သို႔လည္းလာေရာက္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။