သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႔ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဥကၠ႒ သီတဂူဦးဟန္ ကြယ္လြန္

၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီ (၆)
သီတဂူအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သာသနာျပဳအဖြဲ႔ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဥကၠ႒ သီတဂူဦးဟန္ (အဘဟန္) အသက္ (၉၅)

ႏွစ္၏ ႐ုပ္ခႏၶာအား

၆.၁.၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ နိဗၺာန္ယာဥ္ေမာင္းႏွင္၍ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး အေအးခန္းမွ ေရေဝးသုႆန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ ကူညီေဖးမခဲ့သည္။ သီတဂူဦးဟန္သည္ ၄.၁.၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁ဝး၃ဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ံုႀကီး၌ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့သည္။

သီတဂူဦးဟန္သည္ ၁၈.၁၂.၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သီတဂူဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ “သက္ေတာ္ရွည္ သာသႏုာျပဳစြမ္းေဆာင္ရည္” ဂုဏ္ထူးေဆာင္အျဖစ္ ေရႊသုံးက်ပ္သားျဖင့္ ပုံေဖာ္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါသည္။

သီတဂူသာသနာျပဳအဖြဲ႔အတြက္ ႀကီးမားလွသည့္ ဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ ထပ္တူထပ္မွ် ႏွေမ်ာတသ သံေဝဂမ်ားစြာ ပြားမ်ားရပါသည္။

သတင္း/ဓါတ္ပံု - ေက်ာ္ဟိန္း