မဥၨဴအားမာန္ရွင္မ်ားအသင္းမွ ႏွစ္စဥ္မြန္ျမတ္အလွဴ

၂၀၁၉ ဇန္န၀ါရီ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၊ သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ မဥၨဴအားမာန္ရွင္မ်ားအသင္းမွ

ႏွစ္စဥ္လွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ ဇန္န၀ါရီ (၅)ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) နာေရးကူညီမႈ ႏွင့္ ေဆးကူညီမႈတို႔အတြက္ အလွဴေငြ - ၆၀၀,၀၀၀ိ/- (ေျခာက္သိန္းက်ပ္တိတိ)အား ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ရာ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒၚေစာသဥၨာစိုးမွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

အလွဴရွင္ မိသားစုမ်ား စီးပြားဥစၥာ ဒီေရအလားတိုးတက္ၾကပါေစ ။လွဴဒါန္းမႈအစုစုအတြက္ သာဓု သာဓု သာဓု ေခၚဆိုလိုက္ရပါသည္။