ေရွ႕ေဆာင္ဘာသာရပ္သင္ ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းေက်ာင္းမွ လာေရာက္ေလ့လာ

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ (၂၄)နာရီ အမ်ားျပည္သူအတြက္

အပူေသာက မီးမ်ား ၿငိမ္းေအးေအာင္ ကူညီေဖးမလွ်က္ရွိရာ ယေန႔ နံနက္(၇း၀၀)နာရီတြင္ ေရွ႕ေဆာင္ဘာသာရပ္သင္ ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား အသင္းသို႔ လာေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအား ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ မွ
ျဗဟၼစိုရ္ တရားလက္ကိုင္ထားေသာ ပရဟိတ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ဆံုးမစကားမ်ား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေရွ႕ေဆာင္ဘာသာရပ္သင္ ကိုယ္ပိုင္သင္တန္းေက်ာင္းမွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို ႔ အလွဴေငြ- ၁,၈၀၀,၀၀၀ိ/က်ပ္ အား မြန္ျမတ္အလွဴအျဖစ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

သတင္း/ဓာတ္ပံု - ျပန္ၾကားေရးဌာန #FFSS