ဇန္န၀ါရီ (၄)ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းေသာ တေန႕တာအလွဴရွင္မ်ား

၂၀၁၉ ၊ဇန္န၀ါရီ (၄) ရက္ေန႕တြင္ ေဒသအသီးသီးမွ

လာေရာက္လွဴဒါန္းၾကေသာ အသင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲျပီး အလွဴေငြမ်ားလည္းရရွိပါေစ ...

လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားသို႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ျပန္လည္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါေစ... အလွဴရွင္မိသားစုမ်ားသည္ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္က်န္းမာျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ ...

စီးပြားဥစၥာမ်ားလည္း ဒီေရအလား တိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ... နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွဆုေတာင္းေမတၱာပို႕သအပ္ပါသည္။