ေန႕စဥ္နာေရးကူညီမႈေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္ရွိ

13095873 493101717560620 8952582871645268837 n
13139379 493101730893952 8928116184253984351 n
13164445 493101714227287 9202738597275869651 n
13173676 493101697560622 108576449977640251 n
13177217 493101687560623 208212771349218060 n
13178812 493101747560617 7981685551999242168 n
13179104 493101684227290 2189479461357110349 n

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ ၂၀၁၆ေမလ(၈)ရက္ေန႔တြင္(၄) လသားကေလးငယ္၏နာေရးအပါအဝင္နာေရးေပါင္း(၂၈)ေလာင္းအားကူညီေပးခဲ႔ေၾကာင္းသိရွိရ

ရန္ကုန္ ေမလ(၈) နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ သက္ဆိုင္ရာေနအိမ္ ေဆးရုံ ေဆးခန္း ၌ကြယ္လြန္ေသာတိုက္ရုိက္သၿဂိဳလ္ သည့္္(၄)လသားကေလးငယ္တစ္ဦး၏ နာေရးအပါအဝင္တိုက္ရုိက္နာေရးလမ္း ေၾကာင္း(၆)ေလာင္းႏွင့္အေအးခန္းထား ရွိ၍သၿဂိဳလ္ေသာနာေရးလမ္း ေၾကာင္း(၂၂)ေလာင္း စုစုေပါင္း(၂၈)ေလာင္းအားကူညီေပးခဲ႔ရေၾကာင္းေရးေဝးသုႆာန္ရွိနာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ရုံးခြဲမွသတင္းရရွိပါသည္။ေရေဝး သုႆာန္၌ယေန႔တာဝန္က် အမႈ႕ ေဆာင္မ်ား ေန႔တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ လုပ္အားေပးအသင္းသားမ်ားမွလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီစည္းစနစ္တက် ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးခဲ႔ၾကေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါသည္။ ေန႕စဥ္နာေရးေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္နီးပါးကူညီေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

ကိုလင္း(F.F.S.S) (ရန္ကုန္)ရုံးခြဲမွသတင္း႐ရွိပါသည္။