အဆိုေတာ္ခိုင္ထူး၏မိခင္စ်ာပနအားကူညီပို႕ေဆာင္သျဂိဳလ္ေပး

1
2
3
4
6

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွဆင္းရဲခ်မ္းသာလူပုဂၢိဳလ္မေရြးနာေရးကူညီမႈမ်ားေပးခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ေမ(၁၇)ရက္ေန႕ တြင္ အဆိုေတာ္ခိုင္ထူး၏မိခင္ကြယ္လြန္သူ ေဒၚတင္တင္ျမင့္အသက္(၉၂)ႏွစ္ ၏ ႐ုပ္အေလာင္းအားပါရမီအေထြေထြေရာဂါ ကုေဆး႐ံုမွေရေ၀းသုႆာန္သုိ႕တိုက္႐ိုက္ပို႕ေဆာင္မီးသျဂိဳလ္ ကူညီမႈေပးခဲ့ပါသည္။

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွအဆိုေတာ္ခိုင္ထူး၏မိသားစုႏွင့္ထပ္တူ၀မ္းနည္းေၾကကြဲမိပါေၾကာင္း ...