သရုပ္ေဆာင္ေဒါက္တာနန္းျမတ္ျဖိဳးသင္းေမြးေန႔အမွတ္တရအလွဴ

၂၀၁၆ ဇြန္(၂)ရက္ေန႔ သရုပ္ေဆာင္ေဒါက္တာနန္းျမတ္ျဖိဳးသင္းေမြးေန႔အမွတ္တရႏွင့္(၇)ရက္သားသမီးပရိသတ္မ်ားမွ စုေပါင္း၍ အလွဴေငြ သိန္း(၃၀)က်ပ္အား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သို႔ လွဴဒါန္းေပးခဲ့ျပီး

ေညာင္ဦးျမိဳ႕ရွိေကာင္းပင္စည္နာေရးကူညီမႈအသင္းသို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္ ေဒါက္တာနန္းျမတ္ျဖိဳးသင္း တို႕မွပူးေပါင္း၍ နိဗၺာန္ယာဥ္(၁)စီးအား ျပန္လည္၍ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ျဖိဳးျဖိဳး(ျပန္ၾကားေရး)