နိဗၺာန္ယာဥ္မတည္အလွဴ

IMG 0721

(26.5.2016)ေန႕တြင္ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ မွ နိဗၺာန္ယာဥ္(၁)စီးမတည္အလွဴေငြအျဖစ္ကြယ္လြန္သူဖခင္ႀကီးဦးထိန္လင္းအားရည္စူး၍ က်န္ရစ္သူမိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟႏွင့္တပည့္မ်ားအလွဴေငြ - ၈၀၀၀,၀၀၀ိ/- (သိန္းရွစ္ဆယ္က်ပ္) လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

လွဴဒါန္းမႈအစုစုအတြက္ သာဓု အႏုေမာဓနာေခၚဆိုအပ္ပါသည္။