ေနာက္ဆံမတင္းၾကဖို႔

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ လူမ်ဳိးဘာသာ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေ႐ြး အမ်ားျပည္သူလူထုတို႔ ႀကဳံေတြ႔ေနရေသာ နာေရးကိစၥမ်ားအား (အခမဲ့) ေႏြးေထြးစြာ ကူညီေပးဆပ္ခဲ့သည္မွာ

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အတြက္ ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္တြင္ သၿဂႋဳဟ္ေပးခဲ့မႈမ်ား ထပ္မံ၍ (တစ္ေသာင္း) ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အသင္းစတင္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ မွ ယခု ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္ေန႔အထိ (အခမဲ့) မီးသၿဂႋဳဟ္ေပးခဲ့မႈ စုစုေပါင္း (၁၃၄၉၇၉) ေက်ာ္ ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကမာၻေျမျပင္မွ ျပန္လည္ထြက္ခြါသြားမည့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၇) ရက္ ေန႔တြင္ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္မည့္ (တစ္ေသာင္းျပည့္ကြယ္လြန္သူ) အတြက္ရည္စူး၍ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြက္ နာေရးကူညီမႈ စုစုေပါင္း တစ္ေသာင္းျပည့္ေန႔ရက္တြင္ အသင္းသူ/သားမ်ား၊ နယ္အသီးသီးတို႔မွ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ား၊ ဝတ္႐ြတ္အဖြဲ႔မ်ား၊ သံဃာေတာ္အေပါင္းတို႔ျဖင့္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ (အခမဲ့) ကူညီမႈကုသိုလ္ေတာ္ႀကီးအား ျပဳလုပ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္ စားၾကေသာ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ညီေနာင္ ပရဟိတအဖြဲ႔မ်ား၊ စာေပ၊ ဂီတ၊ ႐ုပ္႐ွင္၊ သဘင္ အႏုပညာ႐ွင္ မ်ားနွင့္ စာနယ္ဇင္းမီဒီယာမ်ား ပါဝင္ဆင္ႏြဲႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။

မည္သူမဆို ဒီလမ္းကိုသြားရမည္။

ဒီလမ္းသြားဖို႔ ေၾကာက္စရာမလုိ … ေပ်ာ္စရာေကာင္းဖို႔သာ လိုအပ္သည္။

ေပ်ာ္စရာေကာင္းဖို႔ … ေကာင္းမႈမ်ားမ်ားလုပ္ရမည္။

ေကာင္းမႈကုသိုလ္တစ္ခုလုပ္ျခင္းသည္ ဒီလမ္းသြားဖို႔ ေပ်ာ္စရာ အေထာက္အပံ့တစ္ခုျဖစ္လာမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ … ေပ်ာ္စရာမ်ားမ်ားျဖစ္ရန္ ကုသုိလ္မ်ားမ်ားလုပ္ရမည္။

ဒါဆိုရင္ … “သင္ ေသရမွာကို မေၾကာက္ေတာ့”

“ေသခါးနီးေလ ေပ်ာ္စရာေကာင္းေလျဖစ္ေစသား”