မီးေလာင္ျပင္ကူညီမႈ

1
2
4
5
6
7
9

ရန္ကုန္ ေမ ၅ ရက္ ည ၈ နာရီ ၂၀မိနစ္အခ်ိန္ စက္ထဲသို႔မီးေလာင္ေနေၾကာင္းသတင္းတစ္ခုဝင္ေရာက္လာပါသည္ ။ သတင္းအရ မီးစတင္ေလာင္သည္႔ေနရာသည္ ေတာင္ဒဂံု ၆၃ ရပ္ကြက္ စက္မႈ႔ဇုန္ (၂) စစ္ေတာင္းလမ္း ဟုသိရွိရျပီး

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မွ Level 2 အဆင္႔သတ္မွတ္၍ မီးသတ္ကားမ်ားေစလႊတ္ေနရာ နာေရးကူညီမႈ႔အသင္း(ရန္ကုန္) မွဂါလံ ၂၈၀၀ ဆန္႔ ေရသယ္ယာဥ္ ၁ စီး အေရးေပါ ္လူနာတင္ယာဥ္ ၃ စီး အသင္းသားအင္းအား ၂၅ ေယာက္ႏွင္႔အတူ အခ်ိန္ႏွင္႔တေျပးညီသြားေရာက္ ပူးေပါင္းကူညီမႈ႔မ်ား ျပဳလုပ္ေပးရပါသည္။ အဆိုပါမီးမွာ သစ္အေခ်ာထည္ ပါေကးစက္ရံုမွ စတင္ ေလာင္က်ြမ္းျခင္းျဖစ္ျပီး မီးမွာပိုမိုအားေကာင္းလာရာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မွ Level 4 အဆင္႔တိုးျမွင္႔သတ္မွတ္၍ ျငွိမ္းသတ္ရပါသည္။ နာ/ကူ (ရန္ကုန္) မွ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း အသင္းသားမ်ားမွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၾကက္ေျခနီမ်ား တိုင္းမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း ကူညီမႈ႔မ်ားျပဳလုပ္ရာ မီးလံုးဝျငိမ္းခ်ိန္ မနက္ ၁ နာရီေက်ာ္မွ မိခင္အသင္းရွိရာသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိၾကပါသည္။