ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မွု

မ်ိဳးေစ့ခ် တည္ေထာင္သူ - ဘဘဦးသုခ (စာေရးဆရာ၊ ဒါ႐ိုက္တာ)
  - ဘဒၵႏၲ ဥတၱရ (ျဗဟၼဝိဟာရပရိယတၱိစာသင္တိုက္)
နာယက - ဦးေဇာ္ဝင္း
  - ဦးခ်စ္ေမာ္
  - ေဒၚခင္ခင္ဝင္း (ခ) ကလ်ာ (ဝိဇၨာ/သိပံၸ)
  - ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္စိုး (ၿငိမ္း)
  - ရဲသူရဦးသန္းလိႈင္
  - ဦးအုန္းျမင့္ (အေထြေထြသမားေတာ္)
အႀကံေပး - ေဒၚနီလာဘာရာဒြါဂ်ာ (ပညာေရး)
  - ေဒၚခင္လွတင္ (ေ႐ွ႕ေန)
  - ဦးေနလ (ေ႐ွ႕ေန)
  - ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္ (Policy Advisor)
ဥကၠ႒ - ဦးေက်ာ္သူ (႐ုပ္႐ွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္/ဒါ႐ိုက္တာ)
ဒု-ဥကၠ႒ - ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ (စာေရးဆရာမ)
အတြင္းေရးမွဴး - ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္
တြဲဖက္ - အတြင္းေရးမွဴး - ဦးစန္းေအး
ဘ႑ာေရးမွဴး - ဦးသိန္းဦး
တြဲဖက္ - ဘ႑ာေရးမွဴး - ေဒၚခင္သီတာေအာင္ (၂)
စာရင္းစစ္ - ေဒၚစီစီမာ
လုပ္ငန္းစစ္ - ေဒၚေအးလွ
ဥပေဒအႀကံေပး - ဦးၾကည္သိန္း
အလုပ္အမႈေဆာင္ - ဦးေအာင္ေက်ာ္
  - ဦးတင္ေမာင္ေအး
  - ေဒၚဧရာေမာင္ေမာင္
  - ေဒၚေစာသၪၨာစိုး
  - ဦးၿဖိဳးကိုကို