သုခအလင္း (ပညာေရး) ျဖစ္ေပၚလာပံု

သုခအလင္း ပညာဒါန

နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းနွင့္ ေဆးကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လူငယ္မ်ား ပို၍ စိတ္ဝင္စားလုပ္အားေပးလာျကရာ ၊စာဖတ္အားေကာင္းေသာ လူငယ္မ်ား၊ အသိပညာ ဖလွယ္မႈကို စိတ္ဝင္စားေသာ လူငယ္မ်ား၊ ဗဟုသုတရွာေဖြရန္ ဝါသနာပါေသာ လူငယ္မ်ားသည္ စာဖတ္အားနည္းေသာ လူငယ္မ်ားကို အသိပညာဖလွယ္လိုေသာဆနၵမ်ား၊ မိမိအသိကိုအမ်ားသိျမင္လာေအာင္ လက္ဆင့္ကမ္းလိုေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို စုစည္းျပီး ၂၀ဝ၉ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ(၂၄)ရက္ေန့မွ စတင္ကာ လူငယ္စကားဝိုင္းကို စီစဉ္ျပီး လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာ အတတ္ပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို ေဆြးေနြးျခင္း၊ ဖလွယ္ျခင္း၊သင္ျကားေပးျခင္းမ်ားကို တစ္လလွ်င္ နွစ္ျကိမ္ျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။

လူငယ္မ်ား ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမို အက်ိုးရွိေစရန္အတြက္ ၂၀၁၀ခုနွစ္မွစ၍ လူမႈေရးမ်ိုးဆက္သစ္ သင္တန္းမ်ားကို စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းတြင္ သင္ျကားေပးေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားမွာ-

 • ဈာပနနွင့္ပတ္သတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား
 • သုခေဆးခန္းနွင့္ ပတ္သတ္ေသာ လုပ္ငန္းစဉ္မ်ား
 • ဘဝစက္ဝိုင္း၊လူငယ္နွင့္ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္
 • ဗုဒၶဓမၼနွင့္ ပရဟိတ
 • အရပ္ဖက္လူ့အဖြဲ့အစည္း
 • ဓါတ္ပံုသင္တန္း
 • စီမံခန့္ခြဲမႈသင္တန္းမ်ား
 • ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္သင္တန္းမ်ား
 • လူမႈဆက္ဆံေရး သင္တန္း

အခ်ို့သင္တန္းအပတ္စဉ္မ်ားတြင္

 • အဂၤလိပ္စာ သင္တန္း
 • ပန္းခ်ီအနုပညာသင္တန္း
 • သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္းမ်ား
 • ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ
 • လူငယ္ဗုဒၶဘာသာ ယဉ္ေက်းလိမၼာဆရာျဖစ္သင္တန္း
 • စသည္"လူထု အေျချပုအသိပညာ တိုးတက္ျမင့္မားေရး"သင္တန္းမ်ားအား ပူးတြဲသင္ျကားေပးခဲ့ပါသည္။

 

သုခအလင္း စာျကည့္တိုက္

 

နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းသို့ လာေရာက္ လုပ္အားေပးျကေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားမွာ တစ္ေန့တစ္ျခား တိုးပြားလာပါသည္။ ထိုလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အသိပညာ အတတ္ပညာမ်ား တိုးတက္ေစရန္၊ သုခအလင္းပညာဒါနတြင္ တက္ေရာက္သင္ျကားလွ်က္ရွိေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ဗဟုသုတအသိဉာဏ္မ်ား တိုးပြားေစရန္၊ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္၏ အားထားရသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာျကမည့္ မ်ိုးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားအတြက္ နိုင္ငံေရး၊လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ဘာသာေရး၊က်န္းမာေရး စသည့္ ဗဟုသုတမ်ားတိုးပြားေစရန္ ရည္ရြယ္လွ်က္ သုခအလင္းစာျကည့္တိုက္ အား၂၀၁၀ ခုနွစ္၊ေဖေဖာ္ဝါရီ(၁၃)ရက္ေန့ ဗိုလ္ခ်ုပ္ေအာင္ဆန္းေမြးေန့တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။