နာေရးကူညီမူအသင္း (ရန္ကုန္) ျဖစ္ေပၚလာပံု

နာေရးကိစၥေပၚေပါက္လာသျဖင့္ အခက္အခဲၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ က်န္ရစ္သူ မိသားစုတို႔၏ အပူမီးကို တတ္အားသမွ် ကူူညီၿငိမ္းသတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သဒၵါတရားထက္သန္ေသာ ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းေငြမ်ားျဖင့္ နာေရးေပါင္းမ်ားစြာကို အကူအညီေပးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ဗ်ႆနေဘးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ေနၾကရေသာ ေသာက၊ ပရိေဒဝ၊ ဒုကၡ၊ေ ဒါမနႆမီးမ်ား ေလာင္ျမိဳက္ခံစားေနရရွာသည့္ နာေရးရွင္မိသားစုမ်ားမွာ အထုိက္အေလ်ာက္ စိတ္သက္သာမႈ ရရွိသြားၾကပါသည္။

ယခုအခါ နာေရးစရိတ္မ်ား ပိုမိုၾကီးျမင့္လာျခင္းေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈေတာင္းခံလာသူ ဦးေရ မ်ားျပားလာပါသည္။ အသင္း၏ ေစတနာရွင္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အသင္းသူအသင္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မည္သည့္အခက္အခဲ မည္သည့္အၾကပ္အတည္းၾကံဳေတြ႔ပါေစ ႀကိဳးစား၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ေျဖရွင္းေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

အယူသည္းမႈမ်ားကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ပေပ်ာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားရင္း.......အနိမ့္က်ဆံုးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ိဳးကို ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ထားရွိသူတို႔သာလွ်င့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကသည္ ဆိုသည့္ဆာင္ပုဒ္ကို လက္ကိုင္ျပဳကာ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ပါးသူ၏ ဒုကၡကို မွ်ေဝခံစားကာ သူတို႔၏ တာဝန္ကို ေပါ့ပါးေအာင္ ေစတနာ၊ ဝါသနာ၊ အနစ္နာ၊ အၾကင္နာ ဆိုသည့္နာေလးနာ ျဖင့္ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

နာေရးကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ ေပးသြင္းရန္မလိုဘဲ အားလံုးအခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

ဆင္းရဲခ်မ္းသာ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး နာေရးကိစၥမ်ားအကူအညီေတာင္းခံလာပါလွ်င္

  1. သက္ဆိုင္ရာ အေအးတိုက္သို႔ အေလာင္းကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊
  2. ကာယကံရွင္ ဆႏၵရွိသည့္ေန႔တြင္ မီးသၿဂိဳလ္ေပးျခင္း၊
  3. အေအးခန္းထားခ(၂)ရက္စာ တာဝန္ယူေပးျခင္း၊
  4. ကရဝိတ္ေဖာင္၊ အလူမီနီယံေခါင္း၊ မွန္စီေရႊခ်ေခါင္းမ်ားနွင့္ မီးသၿဂိဳလ္ျပီးသည့္အထိ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊