သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း (ျပည္) ျဖစ္ေပၚလာပံု

ေသေရးကိစၥကို အကူအညီေပးခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ ရွင္သူအတြက္လည္း တတ္စြမ္းသမွ် ဝိုင္းဝန္း ကူညီလုိၾကသျဖင့္ (ပထမ) ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတြင္ ေဆးကူညီမႈ ေကာ္မတီကုိ တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းကာ ၂၀၀၃-ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၇)ရက္ ကမၻာ က်န္းမာေရး ေန႔မွစ၍- ေျမာက္ဥကၠလာပ ေဆးရုံၾကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပ မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေဆးရုံႀကီး၊ အင္းစိန္ ေဆးရုံႀကီး၊ စံျပ ေဆးရုံႀကီး၊ ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္း ေဆးရုံႀကီး၊ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္း ေဆးရုံႀကီး၊ ရန္ကုန္ ကေလး ေဆးရုံႀကီး၊ ရန္ကုန္ နားႏွာေခါင္းလည္ေခ်ာင္း ေဆးရုံႀကီး စသည့္ ျပည့္သူ႔ေဆးရုံႀကီး(၈)ရုံတြင္ ေဆးကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၇ခုႏွစ္ မတ္လ(၂)ရက္ေန.တြင္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္းကိုသကၤန္းက်ြန္းျမို.နယ္ ျဗဟၼဝိဟာရေက်ာင္းတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ(၁၉ )ရက္ေန႔တြင္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းအား ဗို္လ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ကာ ေဆးကုသမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမွင့္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ဖြင့္လွစ္ကုသေနစဥ္ အေတာအတြင္း သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ ေဆးကုသျခင္း လုပ္ငန္းအား ရပ္ဆိုင္းထားရန္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ လက္ခံရရွိေသာ္လည္း ေစတနာရွင္ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာဝန္မမ်ား၊ လုပ္အားေပးလူငယ္ေမာင္မယ္တို႔၏ ဇြဲလံု႔လ သတၱိ ဝီရိယမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ ကုသေပးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေခတ္မီ ဓါတ္မွန္ခန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္တို႔ျဖင့္ အခမဲ့ ရိုက္ကူးေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ ကုသေပးေနသည့္ ေရာဂါမ်ားမွာ-

 • အေထြေထြေရာဂါ၊
 • မ်က္စိအထူးကု၊
 • ခြဲစိတ္အထူးကု၊
 • သြားေရာဂါ၊
 • အက္စို္က္၊
 • ဓါတ္မွန္၊
 • ကေလး အထူးကု၊
 • အေရျပား အထူးကု၊
 • အရိုးအေၾကာ အထူးကု၊
 • မီးယပ္သြားဖြား အထူးကု၊
 • ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ အထူးကု၊
 • နားနွာေခါင္း လည္ေခ်ာင္း အထူးကု၊
 • ကင္ဆာႏွင့္ဓါတ္ေရာင္ျခည္ အထူးကု၊
 • Ultrasound ႏွင့္ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ေပးျခင္း၊

သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ-

 • ေဆးရုံ(၈)ရုံတြင္ ေဆးကူညီမႈ အေနျဖင့္ ခြဲစိတ္ေမြးဖြားရန္ လုိအပ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိိခင္မ်ား (ႏွစ္သက္ ကယ္တင္ရေသာ ကုသိုလ္)ႏွင့္ မည္သည့္ေရာဂါမဆို က်ား မ မေရြး ကုသရန္လိုအပ္ေသာ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါး လူနာမ်ားအားခြဲစိတ္ ခန္းခ စရိတ္အျဖစ္(ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္) ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊
 • သြားဓါတ္မွန္ရိုက္ေပးျခင္း၊ သြားႏွဳတ္ေပးျခင္း၊
 • ဆရာဝန္၏ ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဓါတ္ခြဲခန္းမွ ေရာဂါ ရွာေဖြဓါတ္ခြဲေပးျခင္းအျပင္ ECG, USG ဓါတ္မွန္ရိုက္သင့္သူ လူနာမ်ားအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
 • ကင္ဆာေဆးသြင္းရန္ လုိအပ္ေသာ လူနာမ်ားအား စီစစ္၍ တစ္လလွ်င္ (၃၀၀၀၀/-သုံးေသာင္းက်ပ္) ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊
 • ေသြးလိုအပ္ေသာ လူနာမ်ားအား ေသြးလွဴရွင္နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊
 • အေရးေပၚေအာက္ဆီဂ်င္ လုိအပ္ေသာ လူနာမ်ားအား ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးမ်ား လူနာကုတင္နွင့္ Wheel Chair မ်ား ငွားရမ္းျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္း၊

ေဆးခန္းျပမည့္ လူနာမ်ား တစ္ရက္ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္းရပါမည္။ လူနာ ကိုယ္တိုင္လာလွ်င္ မွတ္ပံုတင္ မူရင္း ပါရပါမည္။ လူနာ ကိုယ္စားလာပါက လူနာအမည္ပါသည့္ သန္းေခါင္စာရင္း မူရင္း၊ လူနာ မွတ္ပံုတင္ မူရင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္လာ ယူသူ၏ မွတ္ပံုတင္ မူရင္းတို႔ ပါရွိရမည္ျဖစ္သည္။