တစ္ရာစြမ္းအားႏွင့္ “သုခ” ေမြးဖြားျခင္း

နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ နာေရး ကိစၥမ်ားသာမက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ “သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း” ဟူ၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ ေန႔စဥ္လူနာေပါင္း (၂ဝဝ) ေက်ာ္အား ကုသေပးေနရၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔အျပင္ ေက်းလက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္႐ိွေသာမိဘျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ ေပးႏိုင္ေစရန္အတြက္ (၇) ရက္သားသမီးတို႔၏ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ “သုခ” ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းခြဲမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေလသည္။

သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ (၅၅)ၾကိမ္ေျမာက္ နယ္လွည့္ေဆး၀ါးကုသေပးမႈ

ရန္ကုန္ ဇြန္(၁၉)ရက္ေန႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သုခကုသိုလ္ၿဖစ္ေဆးခန္း ၏ (၅၅)ၾကိမ္ေျမာက္ နယ္လွည့္ေဆး၀ါးကုသေပးမႈကို ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး မအူပင္ျမိဳ႕၊ မလက္တိုအုပ္စု ၊ လပြတၱေနာင္ၾကီးေက်းရြာ ရွိ ဓမၼရံသီသာသနာ့ဗိမာန္တြင္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းမွ ေစတနာ့လုပ္အားေပး ကြ်မ္းက်င္ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ား ႏွင့္ လုပ္အားေပး အသင္းသူ/သားမ်ား ၊၀န္ထမ္းမ်ား သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာက္ကပ္သန္႕စင္ေဆး႐ံုမၾကာမီဖြင့္လွစ္

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမ(၃)ရက္ေန႕ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း ေက်ာက္ကပ္သန္႕စင္ေဆး႐ံု အလွဴရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ ကြယ္လြန္သူ ေဒၚႏိုင္အင္း(ခ)ေဒၚလွလွရီ မိသားစုတို႕မွေက်ာက္ကပ္ကုသေဆာင္အတြက္ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္အလွဴေငြ - ၂၀,၀၀၀,၀၀၀ိ/- (သိန္းႏွစ္ရာက်ပ္)၊

မယ္ေတာ္ေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ပြဲသို႕နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ တက္ေရာက္ အားေပး

၂၀၁၆ ေမ(၂၈)ရက္ေန႔ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕ရွိ ေဒါက္တာ ေဒၚစင္သီယာေမာင္၏ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းဖြင့္လွစ္ပြဲႏွင့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ၊ ဒု-ဥကၠဌ ဆရာမေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေရႊဇီးကြက္ ႏွင့္ အမႈေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကျပီး

သုခေဆးခန္း၏ ပီတိ႐ိုက္ခတ္သံ

နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ ေဆးခန္းမွ ကုသုိလ္ျဖစ္ ဆရာဝန္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အေရးေပၚ ေ႐ွးဦးသူနာျပဳအဖြဲ႔၊ လုပ္အားေပး အသင္းသား/သူမ်ားတို႔သည္ နယ္လွည့္ ေဆးကုသမႈ အစီအစဥ္အျဖစ္၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီလတို႔တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေသာင္ႀကီး ေက်း႐ြာသို႔၄င္း၊ ေမလတြင္ အမွတ္(၁ဝ)နယ္ေျမ၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕႐ွိ ေဒသခံ “သစၥာေရာင္ျခည္” နာေရးကူညီမႈႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အသင္းတို႔၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္၄င္း၊

ဟယ္လို … သုခေဆးခန္းကပါ

အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ ကၽြန္မတို႔ နာေရး ကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အသင္းႀကီး၏ အဓိကထားေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။