၁လပိုင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ English Speaking သင္တန္းဖြင့္မည္

သုခအလင္းပညာဒါနေက်ာင္း - 09421019150

သင္တန္းကာလ - (၃)လ သင္တန္းခ်ိန္ - အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး ေန႔လည္ (၁း၀၀ မွ ၃း၀၀)နာရီအထိ

သင္တန္းဖြင္မည့္ရက္ - (၂၂.၁.၂၀၁၉)

တက္ၾကြလႈပ္႐ွားႏိုင္ငံသား

နံနက္ေစာေစာတြင္ သုခခန္းမေဆာင္၌ အလုပ္႐ႈပ္ေနၾကသည္။ သင္တန္းတစ္ခု႐ိွေနသည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ဘာသင္တန္းလဲလို႔ ေမးေနသည့္အသံမ်ားလဲ ၾကားေနရသည္။ ခန္းမအတြင္းသို႔ စာေရးစားပြဲမ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္း သယ္ယူေနၾကေသာ လုပ္အားေပးလူငယ္၊ ေမာင္မယ္မ်ားသည္ “Active Citizen Training Course” ဟု ျပန္ေျဖသံၾကားခဲ့သည္။

၁လပိုင္း ၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္ ပန္းအလွျပင္ သင္တန္းဖြင့္မည္

သုခအလင္းပညာဒါနေက်ာင္း - 09421019150

သင္တန္းကာလ - (၂)ရက္ သင္တန္းခ်ိန္ - မနက္ (၉ း ၀၀ - ၅ း၀၀ )နာရီ အထိ

သင္တန္းဖြင္မည့္ရက္ - (၂၆.၁.၂၀၁၉၊ ၂၇.၁.၂၀၁၉) သင္တန္းသား (၁)ဦးလွ်င္

၁လပိုင္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ကိုကာ- ကိုလာ လက္လီစီးပြားေရးကၽႊမ္းက်င္ သင္တန္းဖြင့္မည္

သုခအလင္းပညာဒါနေက်ာင္း - 09421019150

သင္တန္းကာလ - (၅)ရက္

သင္တန္းခ်ိန္ - မနက္(၁၀း၀၀)နာရီမွ ေန႔လည္(၁၂း၀၀)နာရီ အထိ

ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား

ရန္ကုန္ ဇြန္(၂)နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သုခအလင္းပညာဒါနေက်ာင္းနွင့္ Ateliea Management and Business Consulting Centre တို႔ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္း(၂ /၂၀၁၆) သင္တန္းဆင္းပြဲနွင့္ (၃/ ၂၀၁၆) သင္တန္းသစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ယေန႔ ၂၀၁၆ ဇြန္ ၂ ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၌္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရွိရသည္။