ယေန႔ နာ/ကူ(ရန္ကုန္) အသင္းႀကီးတြင္ တစ္ေန႔တာလုပ္အားေပး ကုသိုလ္ယူၾကေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမျမင့္မိုရ္ နဲ႔ေမာင္ျဖစ္သူ သွ်င္းျမတ္

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ ကူညီေဖးမေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ ယေန႔ တြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမျမင့္မိုရ္ နဲ႔ေမာင္ျဖစ္သူ

သွ်င္းျမတ္ တို႔သည္ အသင္းသို႔ တစ္ေန႔တာလုပ္အားေပး လာေရာက္ကုသိုလ္ယူရာ ကြယ္လြန္သူ ဦးစံထြန္းႏိုင္ အသက္(၄၂)ႏွစ္ ႏွင့္ ကြယ္လြန္သူ ေဒၚခင္သန္းျမင့္ အသက(၈၀)ႏွစ္တို႔အား နာေရးလမ္းေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္နိဗၺာန္ယာဥ္ ေမာင္းႏွင္း၍ ေရေ၀းသုႆာန္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၈၊ ဧၿပီ၊ ၂၃ရက္

သတင္း/ဓာတ္ပံု - ျမတ္မိုးေအာင္(FFSS)