မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္၍ မီးၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ေသာ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ "ထူးေအာင္ "

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ထိန္ပင္သုႆာန္အနီးရွိ အမိႈက္ပံံုသည္ (၉)ရက္ေျမာက္ေန႔ မီးေလာင္းမႈအား

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ေစတနာ့၀န္ထမ္း လုပ္အားေပး အသင္းသား၊ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္" ထူးေအာင္" မွလည္း ပါဝင္၍ မီးၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ဧၿပီ (၂၉)

သတင္း/ဓါတ္ပုံ - G-3