မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္အထိ ပူးေပါင္းပါဝင္၍ မီးၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ေသာ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ "ထြန္းကိုကို "

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ၊ ထိန္ပင္သုႆန္အနီးရွိ အမိႈက္ပံံုသည္ (၁၀)ရက္ေျမာက္ မီးေလာင္မႈအား နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ေစတနာ့၀န္ထမ္း

လုပ္အားေပး အသင္းသား၊ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္" ထြန္းကိုကို မွလည္း ညသန္းေခါင္ယံအခ်ိန္အထိ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္္မ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္၍ မီးၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၈ ဧၿပီ (၃၀)

သတင္း - ျပန္ၾကားေရးဌာန(FFSS)