မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ (၁)ရပ္ကြက္ တပင္ေရႊထီးအိမ္ယာမီးေလာင္မႈအား နာကူ/သီးသန္႔တပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ K - Ambulance အေရးေပၚအဖြဲ႔သြားေရာက္ကူညီ

ယေန႔ ေန႔လည္ (၂း၀၇)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ၊ (၁)ရပ္ကြက္ တပင္ေရႊထီးအိမ္ယာမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားသျဖင့္ Level -1 ယာဥ္အုပ္စုမ်ားထြက္ခြာျငႇိမ္းသတ္လ်ွက္႐ွိရာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သီးသန္႔မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ မီးၿငွိမ္းသတ္ယာဥ္ (၁)စီး၊

အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ (၁)စီးျဖင့္ မီးေလာင္ျပင္တြင္ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္လည္း သြားေရာက္ခ့ဲၿပီး (၂း၂၀)နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္မီးၿငိမ္းေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

မိဘျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မီးေလာင္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္သည့္အခါ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) #သီးသန္႔မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဖုန္း- 191, 01 706421 သို႔ (၂၄)နာရီပါတ္လုံး ဆက္သြယ္အကူညီ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

သတင္း- ျဖိဳးျဖိဳး (FFSS)

ဓါတ္ပံု - ျမတ္မိုးေအာင္(FFSS)