ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ႕နယ္၊ (၅၁)ရပ္ကြက္တြင္ ေနအိမ္မ်ားမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ နာ/ကူ သီးသန္႔မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔မွ သြားေရာက္ကူညီ

ယေန႔နံနက္ (၅း၅၅)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၅၁) ရပ္ကြက္၊ ေအာင္သစၥာလမ္းရွိ ေနအိမ္တစ္ခ်ိဳ႕ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားသျဖင့္ Level -2 ယာဥ္အုပ္စုမ်ား ထြက္ခြာျငႇိမ္းသတ္လ်ွက္႐ွိရာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) သီးသန္႔မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ မီးၿငွိမ္းသတ္ယာဥ္ (၁)စီး၊

မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္ (၁)စီးတို႔မွ ထြက္ခြာကူညီ ၿငွိမ္းသတ္ခ့ဲၿပီး အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္ (၁)စီးျဖင့္ မီးေလာင္ျပင္တြင္ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္လည္း သြားေရာက္ခ့ဲၿပီး (၆း၂၁)နာရီ အခ်ိန္ခန္႔တြင္မီးၿငိမ္းေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ မိဘျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မီးေလာင္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္သည့္အခါ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) #သီးသန္႔မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဖုန္း- 191, 01 706421 သို႔ (၂၄)နာရီပါတ္လုံး ဆက္သြယ္အကူညီ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

သတင္း- ျဖိဳးျဖိဳး(FFSS)

ဓါတ္ပံု - ျမတ္မိုးေအာင္ ၊ G-3