Slogan
ပညာေရး

ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည့္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ႏွင့္ TOT Training

နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ နာေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ (အေရးေပၚကူညီေထာက္ပံ့မႈ)၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ သုခအလင္း ပညာဒါနမွ သင္တန္းမ်ားအား (အခမဲ့) ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးလွ်က္႐ွိရာ ဇူလိုင္လအတြင္း၌ အမွတ္စဥ္ (၂) အျဖစ္ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႔မ်ား ပရဟိတစြမ္းရည္ျမႇင့္ သင္တန္းကိုလည္း ၁ဝ.၇.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၅.၇.၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔အထိ (၆) ရက္ၾကာ

Read more...

Art-1

ပန္းခ်ီ သင္တန္းမ်ား

Read more...

  • Free Funeral Services Society
4-Skill-1

4 Skill Training

Read more...

  • Free Funeral Services Society