သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းစိန္ ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ေဖးမကူ

႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယိုသ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးမင္းစိန္သည္ ဇန္နဝါရီလ (၅)ရက္ေန႔ မနက္(၂:၃၀) အခ်ိန္ရန္ကုန္ေဆးရံု ႀကီး၌႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္သြားပါသည္။

နိဗၺာန္ယာဥ္မတည္အလွဴ

(26.5.2016)ေန႕တြင္ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္ မွ နိဗၺာန္ယာဥ္(၁)စီးမတည္အလွဴေငြအျဖစ္ကြယ္လြန္သူဖခင္ႀကီးဦးထိန္လင္းအားရည္စူး၍ က်န္ရစ္သူမိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးမိတ္သဂၤဟႏွင့္တပည့္မ်ားအလွဴေငြ - ၈၀၀၀,၀၀၀ိ/- (သိန္းရွစ္ဆယ္က်ပ္) လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။