ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ မခ်စ္စုအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု မီးေလာင္မႈအား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ထြက္ခြါၿငွိမ္းသတ္

၂၀၁၈၊ မတ္လ(၁၀)ရက္ေန႔ ည(၉း၃၆)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္၊ မခ်စ္စုအထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသျဖင့္ Level-3 ယာဥ္အုပ္စုမ်ား ထြက္ခြာၿငိွမ္းသတ္လ်က္ရွိရာ

နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သီးသန္႔မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕မွ မီးသတ္ယာဥ္(၁)စီး၊ မီးသတ္ေရသယ္ယာဥ္(၁)စီးတို႔မွ ထြက္ခြာၿငွိမ္းသတ္လ်က္ရွိၿပီး အေရးေပၚလူနာတင္ယာဥ္(၁)စီးမွ မီးေလာင္ျပင္တြင္ မီးၿငွိမ္းသတ္လ်က္ရွိေသာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲၿပီး ည(၁၀း၄၅)အခ်ိန္ မီးၿငိမ္းပါသည္။

မိဘျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မီးေလာင္မႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္သည့္အခါ အေရးေပၚ ဆက္သြယ္ရန္အတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) #သီးသန္႔မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ ဖုန္း- 191, 01 706421 သို႔ (၂၄)နာရီပါတ္လုံး ဆက္သြယ္အကူညီ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

သတင္း/ဓါတ္ပံု - ျမတ္မိုးေအာင္ (FFSS)