အေရးေပၚတပ္လွန္႔သံ

အေရးေပၚတပ္လွန္႔သံ
အေရးေပၚတပ္လွန္႔သံ
အေရးေပၚတပ္လွန္႔သံ

နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ ဦးေဆာင္ေသာ သဘာဝေဘးႏွင့္ အျခားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာပါက အေရးေပၚကူညီေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အေရးေပၚ ထိခိုက္ ဒါဏ္ရာရ႐ိွမႈမ်ား၊ ကားအက္ဆီးဒင့္မ်ားႏွင့္ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ မီးေဘး အႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာခဲ့ပါက လွ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ

ကူညီမႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔အား ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သလို ယခုအခါတြင္လည္း လူနာတင္ယာဥ္ (၄) စီးျဖင့္ မိဘျပည္သူတို႔၏ အေရးေပၚ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈမ်ားကို ေနအိမ္မ်ားမွ ေဆး႐ံုသို႔၄င္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရေဆး႐ံု မ်ားသို႔၄င္း၊ မီးေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ရာ ေနရာသို႔၄င္း သြားေရာက္ ကူညီေဖးမေပးခဲ့ၾကသည္။

ယခုအခါ နယ္ေျမေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေရေဘးအႏၲရာယ္မ်ားက်ေရာက္ ေနသလို ယခုမီးေလာင္မႈသတင္းမ်ားလည္း ၾကားသိေနရၿပီျဖစ္သည္႔အတြက္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔သည္လည္း အထူးသတိ ဝီရိယထားကာ အခ်ိန္မွီ ကူညီကယ္ဆယ္မႈမ်ား ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အသင့္အေန အထားျဖင့္ “တပ္လွန္႔” ေနရၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အသင့္အေနထားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနဆဲမွာပင္ ယမန္ေန႔ (၂.၈.၂ဝ၁၃) ရက္ေန႔ ည (၁ဝးဝဝ) နာရီခန္႔တြင္ မီးသတ္ယာဥ္မ်ား၏ ဥၾသဆြဲသံကို ၾကားသိရသျဖင့္ မီးသတ္ဌာနသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ကာ မီးေလာင္သည့္ေနရာတြင္ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရ႐ိွၾကေသာ မိဘျပည္သူအေပါင္းအား ကူညီေပးႏိုင္ရန္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊလင္ဗန္းစက္မႈဇံု႐ိွ မီးေလာင္ကၽြမ္းခံေနရေသာစက္႐ံုသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါစက္႐ံု မီးေလာင္မႈတြင္ မီးခိုးမႊန္၍ သတိလစ္လုနီးပါး ေဝဒနာခံစားေနရေသာ မီးသတ္ရဲေဘာ္တစ္ဦးအား မီးေလာင္ျပင္မွ လိႈင္သာယာျပည္သူ႔ေဆး႐ံုသို႔ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေဒသခံၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အသင္း၏ လူနာတင္ယာဥ္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ကူညီေပးခဲ့ေတာ့သည္။ ထိခိုက္မႈအႏၲရာယ္ စိတ္ခ်ရေသာ အေျခအေနေၾကာင့္ နံနက္ (ဝ၁းဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္႐ိွရာသို႔ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျပန္လည္ေရာက္႐ိွခဲ့ေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား အေနျဖင့္ မိဘျပည္သူတို႔၏ ေဘးအႏၲရာယ္ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီမႈျပဳရန္ အသင့္အေနအထားျဖင့္ ႐ိွေနသလို မိဘျပည္သူအေပါင္းတို႔ အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ ပါတ္ဝန္းက်င္တြင္ မီးေဘး၊ ေရေဘးႏွင့္ က်န္းမာေရး အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ လူနာတင္ယာဥ္လိုအပ္လာပါက နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔၏ ဖုန္း (ဝ၉ - ၃၁၃ ၃၃၂ ၇၃) သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း “တပ္လွန္႔” ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။