အေရးေပၚတပ္လွန္႔သံ

နာေရးကူညီမႈ အသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္သူ ဦးေဆာင္ေသာ သဘာဝေဘးႏွင့္ အျခားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာပါက အေရးေပၚကူညီေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အေရးေပၚ ထိခိုက္ ဒါဏ္ရာရ႐ိွမႈမ်ား၊ ကားအက္ဆီးဒင့္မ်ားႏွင့္ ေရေဘး၊ ေလေဘး၊ မီးေဘး အႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာခဲ့ပါက လွ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ

မီးေဘးအႏၲရာယ္မွ ကင္းေဝးေစအံ့

ငယ္စဥ္အခါက ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ “ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးထဲမွာ အင္မတန္ဆိုးဝါးလွတာ မညႇာတာ ဘယ္သူ႔မွမေထာက္ပါ သူခိုး၊ ဓါးျပထက္ ဆိုးတဲ့ရန္သူဟာ … ဤဇဗၼဴတစ္ခြင္မွာ ရန္သူမီးကို ေ႐ွာင္႐ွား သတိျပဳပါ” ဟူေသာ သီခ်င္းစာသားေလးအား မိဘျပည္သူမ်ား သတိရၾကဦးမည္ထင္ပါသည္။