ေမတၱာရပ္ခံခ်က္

 • နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)သည္ ေစတနာ႐ွင္အမ်ား၏ အလွဴေငြျဖင့္ နာေရးကိစၥဟူသမွ်အား (အခမဲ့) ကူညီေဖးမပံ့ပိုးေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
 • ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ မည္သည့္ ဝန္ထမ္း/လုပ္အားေပးမ်ားကိုမွ် ဝန္ေဆာင္ခအျဖစ္ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာမေပးေစလိုပါ။
  1. နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ဂုဏ္သိကၡာညႇိဳးငယ္ႏိုင္ပါသည္။
  2. အလွဴ႐ွင္မ်ားသည္ အသင္းအားအထင္အျမင္လြဲမွားႏိုင္ပါသည္။
  3. ဝန္ထမ္း/လုပ္အားေပးမ်ား၏ အက်င့္စာရိတၱကိုဖ်က္ဆီးရာေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
 • အသင္းသို႔ လွဴဒါန္းလိုပါလွ်င္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ အလွဴခံျဖတ္ပိုင္းရယူ၍ ႐ံုးခ်ဳပ္ (သို႔) ေရေဝး႐ံုးခြဲသို႔ တိုက္႐ိုက္လွဴဒါန္းေစလိုပါသည္။

သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း (ျပည္) ျဖစ္ေပၚလာပံု

ေသေရးကိစၥကို အကူအညီေပးခဲ့ၾကသကဲ့သို႔ ရွင္သူအတြက္လည္း တတ္စြမ္းသမွ် ဝိုင္းဝန္း ကူညီလုိၾကသျဖင့္ (ပထမ) ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတြင္ ေဆးကူညီမႈ ေကာ္မတီကုိ တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႔စည္းကာ ၂၀၀၃-ခုႏွစ္ ဧျပီလ(၇)ရက္ ကမၻာ က်န္းမာေရး ေန႔မွစ၍- ေျမာက္ဥကၠလာပ ေဆးရုံၾကီး၊ ေတာင္ဥကၠလာပ မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေဆးရုံႀကီး၊ အင္းစိန္ ေဆးရုံႀကီး၊ စံျပ ေဆးရုံႀကီး၊ ရန္ကုန္ အေရွ႕ပိုင္း ေဆးရုံႀကီး၊ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္း ေဆးရုံႀကီး၊ ရန္ကုန္ ကေလး ေဆးရုံႀကီး၊ ရန္ကုန္ နားႏွာေခါင္းလည္ေခ်ာင္း ေဆးရုံႀကီး စသည့္ ျပည့္သူ႔ေဆးရုံႀကီး(၈)ရုံတြင္ ေဆးကူညီမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၇ခုႏွစ္ မတ္လ(၂)ရက္ေန.တြင္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္းကိုသကၤန္းက်ြန္းျမို.နယ္ ျဗဟၼဝိဟာရေက်ာင္းတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ(၁၉ )ရက္ေန႔တြင္ သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းအား ဗို္လ္မွဴးဗထူးလမ္း၊ေျမာက္ဒဂံုျမိဳ႕နယ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္ကာ ေဆးကုသမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမွင့္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ဖြင့္လွစ္ကုသေနစဥ္ အေတာအတြင္း သုခကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ ေဆးကုသျခင္း လုပ္ငန္းအား ရပ္ဆိုင္းထားရန္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ လက္ခံရရွိေသာ္လည္း ေစတနာရွင္ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာဝန္မမ်ား၊ လုပ္အားေပးလူငယ္ေမာင္မယ္တို႔၏ ဇြဲလံု႔လ သတၱိ ဝီရိယမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ ကုသေပးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေခတ္မီ ဓါတ္မွန္ခန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္တို႔ျဖင့္ အခမဲ့ ရိုက္ကူးေပးလွ်က္ရွိပါသည္။

သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းတြင္ ကုသေပးေနသည့္ ေရာဂါမ်ားမွာ-

 • အေထြေထြေရာဂါ၊
 • မ်က္စိအထူးကု၊
 • ခြဲစိတ္အထူးကု၊
 • သြားေရာဂါ၊
 • အက္စို္က္၊
 • ဓါတ္မွန္၊
 • ကေလး အထူးကု၊
 • အေရျပား အထူးကု၊
 • အရိုးအေၾကာ အထူးကု၊
 • မီးယပ္သြားဖြား အထူးကု၊
 • ဆီးႏွင့္ေက်ာက္ကပ္ အထူးကု၊
 • နားနွာေခါင္း လည္ေခ်ာင္း အထူးကု၊
 • ကင္ဆာႏွင့္ဓါတ္ေရာင္ျခည္ အထူးကု၊
 • Ultrasound ႏွင့္ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ေပးျခင္း၊

သုခကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ-

 • ေဆးရုံ(၈)ရုံတြင္ ေဆးကူညီမႈ အေနျဖင့္ ခြဲစိတ္ေမြးဖြားရန္ လုိအပ္ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိိခင္မ်ား (ႏွစ္သက္ ကယ္တင္ရေသာ ကုသိုလ္)ႏွင့္ မည္သည့္ေရာဂါမဆို က်ား မ မေရြး ကုသရန္လိုအပ္ေသာ ခ်ိဳ႕တဲ့ႏြမ္းပါး လူနာမ်ားအားခြဲစိတ္ ခန္းခ စရိတ္အျဖစ္(ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္) ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊
 • သြားဓါတ္မွန္ရိုက္ေပးျခင္း၊ သြားႏွဳတ္ေပးျခင္း၊
 • ဆရာဝန္၏ ညြန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ဓါတ္ခြဲခန္းမွ ေရာဂါ ရွာေဖြဓါတ္ခြဲေပးျခင္းအျပင္ ECG, USG ဓါတ္မွန္ရိုက္သင့္သူ လူနာမ်ားအား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
 • ကင္ဆာေဆးသြင္းရန္ လုိအပ္ေသာ လူနာမ်ားအား စီစစ္၍ တစ္လလွ်င္ (၃၀၀၀၀/-သုံးေသာင္းက်ပ္) ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊
 • ေသြးလိုအပ္ေသာ လူနာမ်ားအား ေသြးလွဴရွင္နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊
 • အေရးေပၚေအာက္ဆီဂ်င္ လုိအပ္ေသာ လူနာမ်ားအား ေအာက္ဆီဂ်င္ဘူးမ်ား လူနာကုတင္နွင့္ Wheel Chair မ်ား ငွားရမ္းျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္း၊

ေဆးခန္းျပမည့္ လူနာမ်ား တစ္ရက္ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္းရပါမည္။ လူနာ ကိုယ္တိုင္လာလွ်င္ မွတ္ပံုတင္ မူရင္း ပါရပါမည္။ လူနာ ကိုယ္စားလာပါက လူနာအမည္ပါသည့္ သန္းေခါင္စာရင္း မူရင္း၊ လူနာ မွတ္ပံုတင္ မူရင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္လာ ယူသူ၏ မွတ္ပံုတင္ မူရင္းတို႔ ပါရွိရမည္ျဖစ္သည္။

1

FFSS အေၾကာင္း

ရည္႐ြယ္ခ်က္

 • လူမ်ိဳးဘာသာ မေ႐ြး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ မေ႐ြးတို႔၏ နာေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အကူအညီ ေတာင္းခံလာပါက အသင္း၏ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ (အခမဲ့) ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္။
 • ေဆးကုသမႈ ခံယူရန္ လိုအပ္ေသာ ခ်ိဳ႕တဲ့ ႏြမ္းပါးသည့္ လူနာမ်ားအား က်န္းမာေရး စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ေဆးကူညီမႈ ေပးျခင္း၊ အေထြေထြ ခြဲစိတ္ ကုသမႈ လစရိတ္ ေပးျခင္းမ်ားကို လူမ်ိဳးဘာသာ မေ႐ြး ကုသုိလ္ျပဳရန္။
 • အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား၏ စိတ္ပိုင္း/႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ရန္။
 • သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက အခါအားေလ်ာ္စြာ ဒုကၡသည္မ်ားအား လိုအပ္သည့္ အေရးေပၚ ကူညီ ကယ္ဆယ္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္။
 • ျမန္မာျပည္ အရပ္ရပ္႐ွိ အမ်ားအက်ိဳးအား မွန္ကန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ပရဟိတ အသင္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္တို႔အား တက္စြမ္းသမွ် ကူညီပံ့ပိုးရန္။
 • ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအား ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမႏွင့္အညီ မွန္ကန္စြာ က်င့္ႀကံ ေနထိုင္ျခင္းအားျဖင့္ သာသနာေတာ္ ထြန္းကားပ်ံ႕ပြား လာေစရန္။
 • သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တက္စြမ္းသမွ် ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္။

ခံယူခ်က္

 • အသင္းသား/သူမ်ားသည္ ေမတၱာ - က႐ုဏာ - မုဒိတာ - ဥေပကၡာဟူသည့္ ျဗဟၼစိုရ္ တရားေလးပါးအား ႏွလံုးစိတ္ဝမ္းသြင္း၍ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အစ႐ွိသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တာဝန္ယူ ကူညီ ေဖးမ ေဆာင္႐ြက္ၾကပါမည္။

{jathumbnail off}

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း

 • အသင္းမွ လက္ခံၿပီးေသာ ဧည့္အသင္း သား/သူ မ်ားသည္ အသင္းမွ ခ်မွတ္ထားေသာ လုပ္အားေပးရက္ အနည္းဆံုး (တစ္ပါတ္လွ်င္ တစ္ရက္)ႏွင့္ လုပ္အားေပးခ်ိန္ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီမွ ညေန (၅း၀၀) နာရီအထိ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္အျပင္ မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အစည္းအေဝးမ်ားအား မပ်က္မကြက္ တက္ေရာက္ရမည္။ မိမိ တာဝန္က်ရက္တြင္ မလာေရာက္ႏုိင္ပါက ခြင့္တိုင္ၾကားရမည္။
 • အသင္း၏ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အသင္းမွ ခ်မွတ္ထားေသာ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ပံုစံကို အတိအက် လိုက္နာရမည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ သ႐ုပ္ပ်က္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားကို လံုးဝ (လံုးဝ) ခြင့္မျပဳ။
 • အမ်ား၏ အၾကည္အညိဳ ပ်က္ေစႏိုင္ေသာ ျပဳမူ ေျပာဆို ဆက္ဆံမႈ၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈ၊ မူးယစ္ေသစာ ေသာက္စားမႈမ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရမည္။
 • အသင္းႀကီးသည္ လူမႈေရး သက္သက္ကိုသာ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အသင္းျဖစ္ပါ၍ အသင္း၌တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ေန႔ရက္တြင္ ပါတီ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ စည္း႐ံုးျခင္း၊ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ေဟာေျပာျခင္း လံုးဝ မျပဳလုပ္ရ။ ကင္း႐ွင္းရမည္။ ေငြေၾကး အ႐ႈပ္အ႐ွင္းမ်ား၊ လူမႈေရး အ႐ႈပ္အ႐ွင္းမ်ား ကင္း႐ွင္းရမည္။
 • ဧည့္အသင္း သား/သူမ်ားသည္ အသင္းမွ ခ်မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုထိ ေကာ္မတီ အရပ္ရပ္၌ ဧည့္လုပ္အားေပးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။ လုပ္အားေပးရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလ ျပည့္ေျမာက္၍ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အသင္းသားအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ပါမည္။
 • “အသင္းသည္ မိမိအတြက္ မျဖစ္ေစရ၊ မိမိသည္ အသင္းအတြက္ ျဖစ္ရမည္။” ဆိုသည့္အတိုင္း အသင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အ႐ွိန္အဝါ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ၾသဇာအာဏာ၊ အခြင့္အေရးအား မိမိ၏ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသံုးခ်ျခင္း လံုးဝ (လံုးဝ) မျပဳရ။ တာဝန္ခ်ိန္မွအပ အသင္း၏ ျပင္ပေနရာမ်ားတြင္ အသင္း၏ တံဆိပ္ (ရင္ထိုး)၊ အသင္းသား ကဒ္ျပား၊ ဝတ္စံု (Uniform) စသည္တို႔ကို အသံုးျပဳ ဝတ္ဆင္၍ မူးယစ္ေသာက္စားျခင္း၊ ေလာင္းကစားျခင္းႏွင့္ မဖြယ္မရာေျပာဆို ဆက္ဆံျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။ အသင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာ ညိႇဳးႏြမ္း ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးကို မဆို က်ဴးလြန္ပါက အသင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း/ ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္း ခံရမည္။
 • ဧည့္အသင္း သား/သူ မ်ားအေနျဖင့္ အသင္း၏ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာ (ႀကီး/ငယ္) ကိစၥရပ္မ်ားအား ေန႔အလုိက္၊ တာဝန္ခံမ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားထံသို႔ တင္ျပ အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းခံ၍ ပူးတြဲ ေျဖ႐ွင္းရမည္။
 • နာေရး႐ွင္ႏွင့္၄င္း၊ လူနာ/႐ွင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္၄င္း၊ အျခားမည္သူတစ္စံုတစ္ေယာက္ႏွင့္မွ် ေငြေၾကး (လာဘ္ေပး/ယူ) ကိစၥရပ္မ်ားကိုလံုးဝမျပဳလုပ္ရ။ ျဖစ္ေပၚလာပါက ျပင္းထန္စြာအေရးယူျခင္း (သို႔) အသင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရမည္။
 • အသင္း၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း အျခားတံဆိပ္မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ ဝတ္စားဆင္ယင္ျခင္းႏွင့္ အသင္း၏ ဂုဏ္သိကၡာအား ညိႇဳးႏြမ္းထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ မည္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးမဆို က်ဴးလြန္ပါကအသင္းမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း/ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္း ခံရမည္။
 • အသင္း၏ ပရဝုဏ္အတြင္းတြင္ အသင္းသား အခ်င္းခ်င္း အုပ္စုဖြဲ႔ျခင္း၊ ဂုိဏ္းဃဏဖြဲ႔ျခင္းမ်ား လံုးဝ (လံုးဝ) ခြင့္မျပဳ။ အခ်င္းခ်င္း ႐ိုးသားစည္းလံုးစြာ လက္တြဲကူညီေဖးမမႈ ျပဳလုပ္ရမည္။ အသင္းႀကီး၏ လုပ္ငန္း သေဘာသဘာဝ ကိစၥအဝဝအား နားမလည္ပါက ထိုမ႐ွင္းလင္းမႈမ်ားကို အလုပ္အမႈေဆာင္၊ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဥကၠ႒တို႔ထံ ပြင့္လင္းစြာ ေမးျမန္းေလ့လာႏိုင္သည္။ အသင္းသား (အသစ္) မ်ားအား အသင္းသား (အေဟာင္း) မ်ားမွ လက္တြဲေခၚေဆာင္၍ သင္ၾကား ျပသေပးရမည္။
 • အသင္းမွ သတ္မွတ္ထားေသာ ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ပံုစံျဖင့္သာ ခြင့္တိုင္ၾကားရမည္။ ခြင့္မဲ့ (တစ္လ) ပ်က္ကြက္လွ်င္ လုပ္အားေပးျခင္းမွ ရပ္ဆိုင္းခံရမည္။ ခြင့္ရက္အတြက္ အစားထိုးလာသည့္ေန႔တြင္ ယင္းေန႔ တာဝန္ခံ၏ တာဝန္ ေပးအပ္သည့္ ေနရာ/႒ာနတြင္ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရမည္။ မိမိသေဘာျဖင့္ မိမိ လုပ္ခ်င္သည့္ ေနရာ/႒ာနတြင္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ျခင္း လံုးဝ မျပဳလုပ္ရ။
 • အသင္းသား / ဧည့္အသင္းသား တစ္ေယာက္သည္ ေန႔တာဝန္ခံ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရ႐ွိဘဲ မည္သည့္ တာဝန္ကိုမွ လႊဲေျပာင္း ထမ္းေဆာင္ျခင္း မျပဳရ။ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနခ်ိန္အတြင္း မိမိႏွင့္တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက တာဝန္ခံ၊ ေန႔တာဝန္ခံ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားထံ အေၾကာင္းၾကား၍ ေဆာင္႐ြက္ရမည္။
 • အသင္းသား / ဧည့္အသင္းသား တစ္ေယာက္သည္ ေငြေၾကး အ႐ႈပ္အ႐ွင္း၊ လူမႈေရး အ႐ႈပ္အ႐ွင္းစသည့္ အခ်က္ (၂) ခ်က္မွလြဲ၍ ျပစ္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ေပၚေပါက္လာပါက အဆိုပါေန႔၏ တာဝန္ခံ၊ ေန႔တာဝန္ခံ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ႏွင့္ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔မွ စစ္ေဆး အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ခံရမည္။ အထပ္ပါ အခ်က္ (၂) ခ်က္အား က်ဴးလြန္ပါက လိုအပ္လွ်င္ တရားဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္သည္။
 • အသင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး အသင္းသား ကဒ္ျပားႏွင့္ အသင္းသား အမွတ္ရ႐ွိၿပီးသူသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း အခန္း(၁)၊ အပိုဒ္(၃)၊ ပိုဒ္ခြဲ(ဇ) အရ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္႐ွိသည္။

ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္မွု

မ်ိဳးေစ့ခ် တည္ေထာင္သူ - ဘဘဦးသုခ (စာေရးဆရာ၊ ဒါ႐ိုက္တာ)
  - ဘဒၵႏၲ ဥတၱရ (ျဗဟၼဝိဟာရပရိယတၱိစာသင္တိုက္)
နာယက - ဦးေဇာ္ဝင္း
  - ဦးခ်စ္ေမာ္
  - ေဒၚခင္ခင္ဝင္း (ခ) ကလ်ာ (ဝိဇၨာ/သိပံၸ)
  - ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္စိုး (ၿငိမ္း)
  - ရဲသူရဦးသန္းလိႈင္
  - ဦးအုန္းျမင့္ (အေထြေထြသမားေတာ္)
အႀကံေပး - ေဒၚနီလာဘာရာဒြါဂ်ာ (ပညာေရး)
  - ေဒၚခင္လွတင္ (ေ႐ွ႕ေန)
  - ဦးေနလ (ေ႐ွ႕ေန)
  - ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္ (Policy Advisor)
ဥကၠ႒ - ဦးေက်ာ္သူ (႐ုပ္႐ွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္/ဒါ႐ိုက္တာ)
ဒု-ဥကၠ႒ - ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ (စာေရးဆရာမ)
အတြင္းေရးမွဴး - ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေ႐ႊဇီးကြက္
တြဲဖက္ - အတြင္းေရးမွဴး - ဦးစန္းေအး
ဘ႑ာေရးမွဴး - ဦးသိန္းဦး
တြဲဖက္ - ဘ႑ာေရးမွဴး - ေဒၚခင္သီတာေအာင္ (၂)
စာရင္းစစ္ - ေဒၚစီစီမာ
လုပ္ငန္းစစ္ - ေဒၚေအးလွ
ဥပေဒအႀကံေပး - ဦးၾကည္သိန္း
အလုပ္အမႈေဆာင္ - ဦးေအာင္ေက်ာ္
  - ဦးတင္ေမာင္ေအး
  - ေဒၚဧရာေမာင္ေမာင္
  - ေဒၚေစာသၪၨာစိုး
  - ဦးၿဖိဳးကိုကို